wtorek, 21 wrzesień 2021 14:56

Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów po raz trzeci

Napisał
Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów po raz trzeci fot. free-images.com/Pixabay

8 października w Chorzowie III odbędzie się Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów”.

Wydarzenie będzie miało miejsce w ramach Europejskiego Forum Przyszłości, którego idea zrodziła się z potrzeby wypracowania nowych rozwiązań i adaptacji wynikających wyzwań cywilizacyjnych, społecznych i gospodarczych współczesnego świata - informuje Agencja Informacyjna.

Tematem III Konferencji będzie przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwój regionu. Śląski Klaster Lotniczy to prężnie działająca instytucja, która nadaje kształt kierunkom rozwoju lotnictwa w województwie śląskim Obecnym wyzwaniem jest potrzeba kształtowania przyszłości, stąd obecność klastra na Europejskim Forum Przyszłości, które przybierze formę oficjalnej konferencji branżowej.

Spotkanie będzie kontynuacją rozmów i rozważań podjętych podczas dwóch poprzednich edycji wydarzenia, m.in. przemysłowi dronowemu, a w szczególności korzyści i możliwości jakie niesie za sobą zastosowania dronów w przyszłości.

- Przemysł lotniczy, a w szczególności konstrukcja i produkcja bezzałogowych statków powietrznych ma ogromny potencjał gospodarczy, który warto rozwijać, gdyż w tej dziedzinie istnieją duże szanse na odniesienie globalnego sukcesu - uważa Krzysztof Krystowski, prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, prezes Związku Klastrów Polskich,  wiceprezes European Clusters Alliance. - Na terenie województwa śląskiego swoją działalność gospodarczą prowadzi wiele podmiotów związanych z dronami, a dodatkowo wielu z nich to członkowie Śląskiego Klastra Lotniczego. Daje to możliwość wspólnego działania i łączenia sił w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Zaangażowanie w rozwój bezzałogowych statków powietrznych niesie za sobą głównie duże szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie również zwiększenie rozwoju gospodarczego w regionie województwa śląskiego. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia podjęta zostanie także tematyka międzynarodowej i międzysektorowej współpracy przemysłu lotniczego z przemysłem obronnym i kosmicznym - dodaje Krystowski.

Program III „Śląskich Dni Lotnictwa i Dronów” jest bardzo bogaty. Wydarzenie rozpocznie panel „Dwa lata lotnictwa z COVID19. Szanse i kierunki rozwoju branży po pandemii.” Wezmą w nim udział Stanisław Wojtera, prezes P.P Polskie Porty Lotnicze, Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Jacek Przygoda, prezes Avio Polska, Marcin Bruske, prezes Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz i Paweł Pałubiński, prezes Collins Aerospace. Moderatorem będzie Jarosław Bulanda, wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego. Uczestnicy będą dyskutować o konsekwencjach dla polskich przedsiębiorstw lotniczych, związanych z pandemią SARS-CoV-2 oraz ich udziału w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence.

Drugi panel nosi tytuł: „Drony w przestrzeni zurbanizowanej. Znaczenie sektora dla miast, metropolii i regionów.” Wezmą w nim m.in. udział: Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego, Marcin Horała, sekretarz stanu ministerstwa infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK, Janusz Janiszewski, prezes PAŻP. Moderatorem będzie Krzysztof Krystowski. Dyskusja będzie poświęcona systemowi zarządzania ruchem dronów. Zostaną przedstawione aktualne regulacje polskie europejskie oraz projekty badawcze i nowe rozwiązania w dziedzinie zastosowania dronów w przestrzeni miast.

Trzeci panel to „Obszary testowe dla dronów w Polsce i Europie”. Wystąpią w nim m.in.: Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Małgorzata Darowska, b. pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych, członek zespołu doradczego pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (Ekspert w Zakresie Bezzałogowych Statków Powietrznych) i Tim Strohbach, Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM. Debatę będzie moderował Piotr Kowalski, wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego. Tematem dyskusji będą zagadnienia związane z dronami cywilnymi.

Kolejny panel to „Budowa potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw w przemyśle kosmicznym. Materiały kompozytowe o nowych właściwościach z zastosowaniem w przemyśle lotniczym i kosmicznym”. W tym zakresie będą dyskutować m.in. Marcin Dobrowolski - Thales Alenia Space Polska, Tomasz Adadyński - Śląskie Centrum Naukowo–Technologiczne Przemysłu Lotniczego, Mateusz Wolski - PIAP Space. Uczestnicy będą rozmawiać o współpracy europejskich klastrów lotniczych i dronowych.

Konferencję III „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” zakończy panel „Europejska współpraca w ramach sektora dronów i branży lotniczej”. Uczestniczyć w niej będą Christina Eisenberg - Network Manager GRW Network, Daniela Richter - Hamburg Aviation i prezes Krzysztof Krystowski.

Konferencja III „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” odbędzie się w piątek 8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie. Z uwagi na sytuację epidemiczną, wydarzenie odbędzie się w formule offline i online. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu, Urzędu Patentowego RP, Prezydenta Bielska-Białej, Starosty Powiatu Bielskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Polskiej Agencji Kosmicznej i Instytutu Lotnictwa oraz patronatem medialnym przez Agencję Informacyjną.