czwartek, 07 październik 2021 12:57

Uwaga przedsiębiorcy: e-faktura przyjęta przez Sejm

Napisał
Uwaga przedsiębiorcy: e-faktura przyjęta przez Sejm fot. free-images.com/Pixabay

Sejm przyjął projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obowiązkowe.

W ramach projektu wdrażającego do polskiego systemu prawnego e-fakturę, procedowane są również zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2 - poinformowało ministerstwo finansów.

W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

Korzyści wynikające z tego rozwiązania to m.in.

-  podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40

-  faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.

- E-faktura przyspieszy obrót pomiędzy firmami. Przedsiębiorcy, którzy z niej skorzystają, dokonają korekty in minus po prostu w momencie jej wystawienia, bo obie strony transakcji będą ją widziały w systemie. To również bardzo wygodne rozwiązanie. E-faktura ma postać ustrukturyzowaną - oznacza to, że ma zawsze ten sam format. Kluczowe informacje, takie jak cena towaru czy stawka podatku będą na niej w tym samym miejscu - wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski

Zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2 dotyczą m. in.

- braku obowiązku zamieszczania oznaczenia „Duplikat”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie

-  braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta”, czy wskazywania przyczyny korekty.

- Przyjęta przez Sejm ustawa finalizuje wdrożenie do polskiego prawa pakietu ułatwień SLIM VAT 2. Pakiet przewidywał m. in. poprawę płynności finansowej w zakresie split payment , ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane przy prowadzeniu działalności gospodarczej, łatwiejsze stosowanie opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami czy wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi. To wszystko propozycje zgłoszone nam przez przedsiębiorców i oczekiwane przez rynek. Ministerstwo Finansów pracuje już nad kolejnym pakietem uproszczeń dla biznesu - pakietem SLIM VAT 3 - dodaje wiceminister Sarnowski.

Więcej informacji na temat e-faktury oraz zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2 znajdują się w komunikacie na stronie MF. Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/finanse/e-faktura-przyjeta-przez-rade-ministrow