niedziela, 10 październik 2021 12:17

Wartość indeksu WIG na koniec września była o 42,4% wyższa niż przed rokiem

Napisał
Wartość indeksu WIG na koniec września była o 42,4% wyższa niż przed rokiem fot. free-images.com/Pixabay

We wrześniu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 25,1 mld zł, czyli o 12,5% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 10,7% rdr do poziomu 24,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 118,3 mln zł, o 10,7% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września wyniosła 70 340,86 pkt i była o 42,4% wyższa niż przed rokiem - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na rynku NewConnect we wrześniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 71,1% rdr do poziomu 374,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 70,9% rdr i wyniosła 372,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu wyniósł 1 536,8 tys. szt., czyli o 25,5% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 6,3% rdr do poziomu 543,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 12,9% rdr do 241,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 89,6% rdr do 732,0 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 54,9% rdr do 20,4 tys. szt.

We wrześniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 84,1% rdr do poziomu 337,7 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 1,2% rdr do 48,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 96,7 mld zł, wobec 95,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 2,9% rdr do poziomu 187,1 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 44,1 mld zł wobec 7,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 494,7% rdr. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł we wrześniu br. 25,6 TWh, co oznacza wzrost o 35,8% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 17,7% rdr do poziomu 3,3 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 39,0% rdr do poziomu 22,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 88,2% rdr do 25,0 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 44,3% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 92,5% rdr do poziomu 23,3 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł 1,6 TWh, co oznacza spadek o 21,8% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 50,7% rdr do poziomu 5,5 ktoe. Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 49,7% rdr, do wolumenu 2,0 TWh. Kapitalizacja 379 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w sierpniu wyniosła 682,9 mld zł (147,4 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 426 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 304,0 mld zł (281,5 mld EUR).

Na rynku NewConnect we wrześniu br. zadebiutowały akcje spółek: Baked Games S.A. (wartość oferty: 8,8 mln zł), Madmind Studio (wartość oferty: 0,9 mln zł), Console Labs (wartość oferty: 4,6 mln zł), Immersion Games (wartość oferty: 2,5 mln zł), Woodpecker.co (wartość oferty: 11 mln zł).

Na rynku Catalyst we wrześniu br. zadebiutowały obligacje komunalne miasta Chełm (wartość oferty: 81 mln zł) obligacje korporacyjne R.Power Sp. z o.o. (wartość oferty: 150 mln zł).