czwartek, 14 październik 2021 12:57

WEI: Niepewna sytuacja firm rodzinnych

Napisał
WEI: Niepewna sytuacja firm rodzinnych fot. WEI

Warsaw Enterprise Institute opublikował szczegółowy raport "Jaką przyszłość ma Polski biznes rodzinny?".

Firmy rodzinne natrafiają na potężną barierę rozwojową, jaką są zmiany demograficzne. To z nich wynika w dużej mierze zarówno brak sukcesorów, jak i rąk do pracy.

Raport diagnozuje główne problemy firm rodzinnych i rekomenduje odpowiednie rozwiązania. Oto główne tezy raportu:

  • Firmy rodzinne tworzą fundament gospodarki. Firmy rodzinne to reguła, nie wyjątek, choć dopiero niedawno polskie państwo zaczęło rozpoznawać ich specyfikę. Tworzą nawet do 70 proc. wkładu wszystkich firm w PKB Polski. 
  • Firmy rodzinne są bardziej odporne. Wskaźniki giełdowe notowanych spółek rodzinnych tak w Polsce, jak i w Niemczech, wskazują na ich większą odporność na kryzysy. W tym na ten wywołany przez COVID-19.
  • Zmiany demograficzne krępują rozwój. Problem rosnącego obciążenia pokolenia pracującego dotyka w  większym stopniu biznesy rodzinne, których właściciele czują się bezpośrednio odpowiedzialni za los i dobrostan członków rodziny niż w innych firmach i instytucjach. Problem zmiany pokoleniowej jest głównym wyróżnikiem wyznaczającym specyfikę biznesu rodzinnego w dłuższej perspektywie. W korporacji dobiera się osoby do stanowisk i wymienia je w zależności od potrzeb.
  • Gdzie ci sukcesorzy? Jednocześnie większość firm prawdopodobnie nie znajdzie sukcesorów w gronie rodziny, bo jedynie 15,35% sukcesorów ma na to chęć. Brak sukcesji wynika z nieprzygotowania firm rodzinnych pierwszego pokolenia do międzypokoleniowej współpracy. Oczekiwanie lojalności od młodych to mało. Firmy rodzinne nie jawią się im jako atrakcyjne miejsca realizacji aspiracji, bo 41,18% ma już za sobą pierwsze doświadczenia pracy w nich. Tendencja ta niesie widmo zagłady dla trwałości większości polskich biznesów rodzinnych. 
  • Paradoks bezrobocia. Malejąca liczebność roczników wchodzących na rynek pracy oraz brak odpowiednich ofert i narzędzi wciągających młodzież na rynek pracy, tworzą paradoksalną sytuację: bezrobocie wśród młodzieży poniżej 25. roku życia jest znacząco wyższe niż w sąsiednich Czechach czy Niemczech, choć ogólnie bezrobocie jest niższe. 
Autorem raportu jest Tomasz Budziak, konsultant i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Link do raportu: https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/Jaka-przyszlosc-ma-polski-biznes-rodzinny.pdf