czwartek, 21 październik 2021 13:26

Bilans stulecia "Polskiego Królestwa Romanowów"

Napisał
Lech Królikowski Lech Królikowski fot. arch.

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Wydawnictwo Warszawskie zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu „e-Spotkania z książką”.

Tym razem bohaterem był prof. Lech Królikowski i jego najnowsza książka „Polskie Królestwo Romanowów”.

Prof. Lech Królikowski to varsavianista i samorządowiec, który na kartach swojej najnowszej książce pt. „Polskie Królestwo Romanowów” mierzy się z bilansem stu lat Królestwa Polskiego pod berłem carów. W warszawskiej Galerii Delfiny w ramach cyklu „e-Spotkania z książką” odbyła się premiera tej książki połączona z debatą historyczną, która była transmitowana on-line. Spotkanie poprowadził dziennikarz i historyk - Piotr Gursztyn, a jego rozmówcami byli dr Andrzej Krajewski oraz autor książki prof. Lech Królikowski.

Pięknie ilustrowana publikacja „Polskie Królestwo Romanowów” wydana przez Wydawnictwo Warszawskie przedstawia najważniejsze osoby, które decydowały o losie Polaków w tym okresie. W polskiej literaturze tamtych czasów nie ma na ten temat prawie żadnych wiadomości. Nawet Bolesław Prus unikał jak ognia tematów z tego zakresu, ponieważ rosyjska cenzura zabraniała publikowania wszystkiego, co mogłoby nawet w najmniejszym stopniu rzucić cień na osobę cara, jego rodziny czy najwyższych dostojników państwa rosyjskiego. Ten zniekształcony obraz utrwalił się w świadomości Polaków. Książka, jak wspomina sam autor, powstała z potrzeby dogłębnego spojrzenia na dzieje Polski w latach 1815-1915, ponieważ, mimo że istnieje już wiele opracowań tego okresu, wciąż pozostało wiele „białych plam”. 

„Wybitny varsavianista prof. Lech Królikowski zabiera nas w podróż przez niezwykle ciekawe i niejednoznaczne biografie postaci, które po kongresie wiedeńskim sprawowały władzę w Królestwie” - napisał we wstępie do książki Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Podczas wydarzenia Andrzej Krajewski, historyk i dziennikarz zauważył, że dziś uczymy się o bohaterach i elitach, które były wywożone na Syberię albo wyjeżdżały na emigrację.

Ta książka uzupełnia tę wiedzę, Królestwo Polskie było perłą w koronie Rosji, która pozwala Rosji dotrzeć do centrum Europy XIX wieku, a Królestwo Polskie było najbardziej rozwiniętą przemysłowo częścią Rosji w tym okresie – zauważył podczas spotkania Andrzej Krajewski.

Jak pisze sam autor - Polskie królestwo Romanowów to utworzone w 1815 r. Królestwo Polskie. Powstało w trakcie Kongresu Wiedeńskiego z woli cara Aleksandra Pierwszego Romanowa. Państwo to powołane zostało nie tylko z inicjatywy, ale w interesie Imperium Romanowów, którego carowie sprawowali władzę absolutną, nazywaną w Rosji „samodzierżawiem”. Jest (było) „… systemem sprawowania władzy państwowej, w założeniu skoncentrowanej w rękach monarchy i niepodlegającego żadnej oficjalnej kontroli”.

- Cała historia Polski była bardzo złożona, spojrzenie na ten okres, kiedy nie było nas na mapach Europy z punktu widzenia rosyjskich dygnitarzy i elit może być pouczające także dla nas. – mówił podsumowując wydarzenie prof. Lech Królikowski

Wydarzenie można obejrzeć pod adresem https://youtu.be/tC-WX1acwYs oraz na facebookowym profilu Fundacji XBW https://www.facebook.com/fundacjaxbw/
Organizatorami spotkania jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Wydawnictwo Warszawskie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale RaportCSR.pl, Kurier365.pl oraz Kurier Warszawski. Partnerem cyklu jest Żabka Polska.