piątek, 29 sierpień 2014 10:48

Zadowoleni, jak Polacy w pracy

Napisane przez
Zadowoleni, jak Polacy w pracy fot. www. sxc.hu

Zdecydowana większość, bo aż trzech na czterech pracowników dobrze czuje się w swoim miejscu pracy – takie optymistyczne dane przynoszą ostatnie badania CBOS. Co z pozostałymi?

Na co narzeka 25 proc. ankietowanych przez CBOS pracowników? - pyta portal praca.pl. Jak się okazuje – osób zadowolonych z pracy jest wśród nas znacznie więcej. Co ciekawe, z badań wynika, że w tej grupie większość stanowią kobiety. Wśród pań zadowolonych jest aż 80 proc., optymizm panów jest natomiast nieco mniejszy – powodów do zawodowego narzekania nie ma 70 proc. przepytanych przez CBOS mężczyzn.
Na poziom zadowolenia z atmosfery w miejscu pracy wpływa też wykształcenie badanych pracowników. Im wyższe, tym zadowolenie z pracy większe. Wśród osób z wykształceniem wyższym i średnim odsetek zadowolonych stanowi 78 proc. Natomiast w przypadku osób z wykształceniem zawodowym i podstawowym liczba optymistów spada i wynosi odpowiednio – 69 i 62 proc.
Z pracy, co wydaje się dość oczywiste, zdecydowanie częściej zadowolone są też osoby o wyższych niż przeciętne dochodach (82 proc.), a także osoby zatrudnione w sektorze budżetowym (84 proc.). Większymi optymistami są też pracownicy z dużych miast, a także ci, którzy mieszkają w niewielkich miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców). Powodów do zadowolenia nie ma natomiast 25 proc. przepytanych przez CBOS pracowników. W tej grupie 17 proc. stanowią osoby, które borykają się z problemami ze strony pracodawców, 8 proc. nie jest natomiast zadowolonych z pracy z powodu współpracowników. Najczęściej narzekają oni na bezzasadną krytykę ze strony przełożonych, otwarte podważanie kompetencji czy tworzenie złej atmosfery w miejscu pracy.