poniedziałek, 22 listopad 2021 13:07

Kupowanie polskich towarów postrzegane jako jeden z przejawów patriotyzmu

Napisał
Kupowanie polskich towarów postrzegane jako jeden z przejawów patriotyzmu fot. FPGP "Teraz Polska"

Opublikowane zostały wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) w październiku br. na próbie 1077 dorosłych Polaków.

Z badań tych wynika, że konsumenci podczas codziennych zakupów kierują się jakością, ceną i miejscem pochodzenia produktów. W tym roku w ankiecie uwzględniono również zjawisko pandemii - napisał na portalu natemat.pl Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Po pierwsze jakość, a po drugie cena - tak deklarują konsumenci w badaniach. Trend ten obserwowany jest niezmiennie od 2017 r., kiedy to po raz pierwszy jakość „wygrała” z ceną. Na pytanie: „Co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas codziennych zakupów?” aż 77 proc. ankietowanych wskazuje jakość, natomiast cena została zadeklarowana przez blisko 73 proc. respondentów (każdy z uczestników badania mógł dokonać trzykrotnego wyboru).

Kolejnym czynnikiem był kraj pochodzenia produktu (27,4 proc.) oraz znaki jakości zamieszczone na produkcie (14,7 proc.). Z badań wynika, że konsumenci stają się bardziej świadomi i wymagający. Powszechne posiadanie smartfonów z mobilnym internetem spowodowało, że w kilkanaście sekund możemy przeczytać opis produktu i opinie innych użytkowników oraz porównać ceny w kilku sklepach.

Ten sam świadomy i wymagający konsument zdaje sobie sprawę, że jakość kosztuje. Blisko 73 proc. respondentów jest skłonnych zapłacić więcej za produkt wysokiej jakości, ale w sposób racjonalny, tzn. za kwotę mieszczącą się w pewnych akceptowalnych granicach, co staje się szczególnie ważne w czasie pandemii. Ponad 60 proc. ankietowanych stara się kupować bardziej odpowiedzialnie.

Z tegorocznego badania wynika również, że utrwala się patriotyzm konsumencki Polaków, bowiem jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, że ważne jest miejsce pochodzenia produktów i usług. Odsetek ten zwiększył się aż o 10 punktów procentowych w ciągu ostatnich 10 lat. Co więcej, kupowanie polskich towarów jest obecnie postrzegane jako jeden z przejawów patriotyzmu (35,4 proc.), zaraz po przywiązaniu do polskiej kultury i tradycji oraz poczuciu dumy narodowej.

Coraz więcej Polaków wie, że ich decyzje zakupowe mają wpływ na kondycję krajowej gospodarki i PKB. Można nawet powiedzieć, że obserwujemy modę na kupowanie polskich produktów, a zwłaszcza na wspieranie małych, lokalnych firm. Aż 83,4 proc. ankietowanych, mając możliwość wyboru, deklaruje zakup produktów polskiego pochodzenia.

Szczególnie w czasie pandemii obserwujemy większy odsetek Polaków, który częściej wybiera produkty polskich producentów. Trend ten jest skutecznie wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy budują swoją markę w oparciu o regionalne pochodzenie, wielopokoleniową tradycję i polski kapitał. Pomaga w tym oznaczenie produktu Godłem „Teraz Polska”, które niezmiennie od lat jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem promocyjnym w Polsce. Jego znajomość corocznie deklaruje ponad 70 proc. konsumentów, a prawie 88 proc. respondentów traktuje ten znak jako synonim wysokiej jakości, który - co warte podkreślenia - zachęca ich do zakupu.

Wyniki badania kolejny rok z rzędu potwierdzają, że Godło „Teraz Polska” budzi zaufanie klientów i wzmacnia prestiż marki, a także bezpośrednio wpływa na decyzje zakupowe. Silną pozycją znaku promocyjnego nie zachwiała również pandemia. Mimo że konsumenci zwracają większą uwagę na cenę, to jednak nadal kluczowymi czynnikami decydującymi o zakupie są jakość i polskie pochodzenie, czyli cechy produktów i usług wyróżnionych Godłem „Teraz Polska” - kończy Przybył.