środa, 24 listopad 2021 12:03

Koncern lotniczy branżowym liderem ESG po raz trzeci

Napisał
Koncern lotniczy branżowym liderem ESG po raz trzeci fot. free-images.com/Pixabay

Międzynarodowy koncern Leonardo znalazł się wśród liderów Indeksów Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones. Przedsiębiorstwo jest obecne w rankingu już od 12. lat.

Koncern Leonardo uzyskał najwyższy wynik w branży lotniczej i obronnej, według oceny zrównoważonego rozwoju korporacji - napisała Agencja Informacyjna.

Dow Jones to indeksy kapitałowe, które obejmują najlepsze w swojej klasie przedsiębiorstwa, pod względem zrównoważonego Rozwoju, na poziomie globalnym. Analiza, przeprowadzona przez S&P Global, uwzględnia wyniki gospodarcze i wyniki ESG (skr. od słów angielskich: environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, polityka społeczna i ład korporacyjny.

- Społeczność finansowa jest coraz bardziej zaangażowana w takie ukierunkowanie inwestycji, aby stanowiły odpowiedź na globalne wyzwania związane z kwestiami ESG (w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego) - twierdzi Alessandro Profumo, prezes Leonardo. - Włączenie do Indeksów Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones jest wynikiem pierwszorzędnego znaczenia jakie cechuje zaangażowanie koncernu Leonardo we wszystkie wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarcze i związane z zarządzaniem, środowiskowe i społeczne. Znajomość sposobów skutecznego zarządzania nimi oznacza zwiększenie naszej zdolności do przyciągania inwestorów i wykorzystywania szans, zmniejszenie narażenia na związane z nimi ryzyko w fazie charakteryzującej się głębokimi zmianami - uważa Profumo.

Koncern Leonardo uwzględnił również obiektywne i wymierne wskaźniki ESG (w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego) w ostatnim instrumencie kredytowym związanym z ESG, w polityce wynagrodzeń oraz w pierwszym zintegrowanym sprawozdaniu spółki.

Włączenie do DJSI S&P Global jeszcze bardziej zwiększa osiągnięcia koncernu Leonardo w ciągu ostatnich dwóch lat: pozycję spółki w paśmie A indeksu przedsiębiorstw obronnych, dotyczącego przeciwdziałania korupcji i przejrzystości korporacyjnej (DCI), przygotowanego przez Transparency International, włączenie do indeksu równości płci Bloomberg, ponowne potwierdzenie jej statusu jako Global Compact LEAD przez Organizację Narodów Zjednoczonych, włączenie do wykazu CDP „Climate A” 2020 (dawny projekt „Carbon Disclosure Project”) dotyczącego środków służących przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz poprawę pozycji w głównych ratingach ESG.

W latach 2017-2020 koncern odzyskał 73 tys. ton odpadów, przy czy zmniejszył intensywność ich wytwarzania o 7 proc. Z kolei intensywność wykorzystania wody spadła o 23 proc. a w porównaniu z rokiem 2017 zużyto ok. 750 mln litrów wody mniej. Dzięki wirtualnym systemom szkolenia, stosowanym od 2018 r., uniknięto ok. 116 tys. ton emisji. Co ważne, w zarządzie koncernu Leonardo aż 41 proc. stanowią kobiety, a połowa inwestycji, przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach, przez koncern Leonardo, dotyczyła wspierania celów zrównoważonego rozwoju.