czwartek, 02 grudzień 2021 15:32

Klub Ronina: Najwięksi intelektualiści o najważniejszych wyzwaniach Polski w XXI w.

Napisał
Klub Ronina: Najwięksi intelektualiści o najważniejszych wyzwaniach Polski w XXI w. fot. Klub Ronina/youtube.com

Piętnaście unikalnych rozmów: o wyzwaniach dla Polski w polityce międzynarodowej, kulturze, gospodarce, historii i jej wpływie na naszą teraźniejszość i przyszłość przygotowali twórcy cyklu „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+”.

Wszystkie odcinki są już dostępne na oficjalnym kanale Klubu Ronina w serwisie Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC46mMuo79l31VsM0RRrrTmA

W każdej z 15. rozmów, zaproszony ekspert wspólnie z prowadzącym, dyskutują o najistotniejszych dla Polski sprawach, takich jak: nasze miejsce na geopolitycznej mapie Europy, kryzys klimatyczny, zmiany społeczne, konieczność zachowania tożsamości kulturowej i obrona wartości. Szukają rozwiązań, analizują wydarzenia historyczne, zarówno ostatniego trzydziestolecia, jak i okresów wcześniejszych. Rozważają, jak nasza historia, tradycja, dorobek kulturowy wpłynęły na naszą współczesność i jak obchodzimy się z tym dziedzictwem dzisiaj. W dyskusji nie unikają tematów trudnych, czasem kontrowersyjnych, komentując wydarzenia, w których sami uczestniczyli.

W pierwszym odcinku wybitny historyk prof. Andrzej Nowak i dr Józef Orzeł, filozof i prezes Fundacji Klubu Ronina, prowadzą dyskusję na temat postrzegania współczesności, społecznej percepcji naszej przeszłości oraz dziedzictwa cywilizacyjnego i narodowego. Kolejne filmy poruszają zróżnicowane zagadnienia tworząc obraz obszarów, które są kluczowe z punktu widzenia rozwoju naszego kraju. Na przykład czwarty odcinek to przemyślenia na temat przemian gospodarczych u zarania III RP. Podzielił się nimi prof. Witold Modzelewski, współautor polskiego systemu podatkowego, bezpośredni obserwator tych wydarzeń.

Współczesne wyzwania gospodarcze i związaną z nimi polityką społeczną omawiali również odpowiednio w odc. 9 i 13 prawnik i prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oraz znakomity ekonomista dr Artur Bartoszewicz.

Najistotniejsze wyzwania geopolityczne, idee Trójmorza, a także kwestie stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich omawiali (w odcinkach siódmym, piątym i dwunastym) między innymi Grzegorz Górny, Marek Budzisz oraz Aleksandra Rybińska. Warto również obejrzeć interesującą rozmowę o polskiej kulturze Marcina Wolskiego z Tomaszem Łysiakiem (odc. 10), a także analizę współczesnego systemu edukacji prof. Aleksandra Nalaskowskiego (odc. 3). 

Każda z rozmów zasługuje na uwagę, a łączna lista uczestników dyskusji pełna jest ekspertów o unikalnej wiedzy i znakomitych umysłach, wśród nich: prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, prof. Aleksander Nalaskowski, Aleksandra Rybińska, prof. Witold Modzelewski, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Wojciech Surmacz ,prof. Andrzej Zybertowicz, Marek Budzisz, Tomasz Łysiak, Grzegorz Górny, Marcin Palade, prof. Gertruda Uścińska, dr Artur Bartoszewicz, dr Józef Orzeł.

Wysoka jakość dyskusji to także zasługa prowadzących. Dr Józef Orzeł, a także dr Artur Bartoszewicz, dr Karol Gac oraz Marcin Wolski zdecydowanie sprawdzili się w tej roli, wypełniając czas poszczególnych odcinków intrygującą wymianą myśli.

- Polska potrzebuje pogłębionej dyskusji na temat kierunków rozwoju państwa i społeczeństwa. We współczesnych mediach na taką refleksję często po prostu brakuje miejsca. Czas pandemii pokazuje, że nowoczesne technologie mogą być przekaźnikiem wartościowej debaty i jesteśmy pewni, że formuła naszego programu będzie dla widzów ciekawa i inspirująca do dalszych rozważań - powiedział prof. Andrzej Zybertowicz, współautor cyklu.

Rozmowy „Wokół polskich spraw” to łącznie 15 godzin dyskusji, w których znajdziemy cenne i różnorodne spojrzenia na stojące przed Polską wyzwania. Ta idea, pewnej zadumy nad obecną sytuacją świata i Polski, ale także swobodnej i twórczej dyskusji, wpisuje się w działania, które Klub Ronina prowadzi nieprzerwanie od 2007 r.

- Bez właściwego określenia czym są dziś polskie sprawy i dokąd chcemy zmierzać, nie możemy szukać dobrych dróg. Pobłądzimy. Na życie polskiej wspólnoty składa się wiele obszarów tematycznych. Potrzebujemy różnorodnych spojrzeń, a przede wszystkim czasu, bo w demokracji, diagnoza musi mieć szansę i czas na przesączenie się do społeczeństwa, winna przezeń być modyfikowana, a przede wszystkim uznana za swoją. I to jest cel Klubu Ronina od lat - powiedział Józef Orzeł, współzałożyciel a także prezes Fundacji Klubu Ronina.
Cykl został zrealizowany dzięki wsparciu partnerów: Sponsor Główny: PKN Orlen, Partner Strategiczny: Fundacja KGHM, Partner Projektu: Totalizator Sportowy, Partner Projektu: Fundacja ARP, Partner Projektu: PGNiG.