poniedziałek, 06 grudzień 2021 12:14

Pracodawcy popierają list otwarty i apel polskich epidemiologów

Napisał
Pracodawcy popierają list otwarty i apel polskich epidemiologów fot. free-images.com/Pixabay

Zarząd Federacji Przedsiębiorców Polskich wyraża zdecydowane poparcie wobec listu otwartego i apelu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, skierowanego do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Zdrowia, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP.

Jak piszą autorzy apelu: „w pełni podzielamy opinię autorów listu, iż w obliczu obecnej, niezwykle trudnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, konieczne jest natychmiastowe podjęcie zdecydowanych działań obejmujących: wprowadzenie przepisów uprawniających pracodawców do weryfikacji szczepień wśród pracowników, ograniczenie dostępu osobom nieposiadającym certyfikatu zaszczepienia do określonych miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach, zwalczanie procederu oszustw związanych z fałszowaniem certyfikatów zaszczepienia, a także zmobilizowanie właściwych służb do egzekwowania obowiązujących regulacji sanitarnych dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych”.

„Ponadto uważamy, że działania te powinny obejmować również wprowadzenie przepisów uprawniających pracodawców do skierowania niezaszczepionych pracowników - do czasu zaszczepienia - do wykonywania pracy zdalnej lub na urlop bezpłatny - napisała FPP.

„Wobec bardzo wysokiej liczby odnotowywanych nowych zachorowań oraz zagrożenia związanego z nowymi wariantami koronawirusa, pilne i zdecydowane działania są niezbędne – przede wszystkim dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zrobienie wszystkiego, by zapobiec dziesiątkom tysięcy kolejnych zgonów z powodu COVID-19 jest wspólną odpowiedzialnością nas wszystkich” - stwierdza na zakończenie FPP.