sobota, 11 grudzień 2021 12:53

Polska edycja plebiscytu na najlepiej zarządzane firmy prywatne

Napisał
Polska edycja plebiscytu na najlepiej zarządzane firmy prywatne fot. Deloitte

Best Managed Companies to autorski plebiscyt organizowany od 1993 r. przez Deloitte Private w Kanadzie. W 2022 r. rusza jego polska edycja.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie polskich firm prywatnych, które osiągają doskonałe wyniki, dzięki najlepszym standardom zarządzania.

Obecne czasy, charakteryzujące się dynamicznymi zmianami, wymagają sprawnego przywództwa. Właściciele firm prywatnych wiedzą o tym najlepiej. Ale czy są w stanie ocenić obiektywnie sprawność zarządzania swoją firmą i wskazać obszary wymagające usprawnień? Odpowiedzi na te pytania na pewno przynoszą warsztaty, w ramach plebiscytu „Best Managed Companies”.

Zwycięzcy plebiscytu są wyłaniani przez niezależne jury, a cały proces jest transparenty i obiektywny, dzięki sprawdzonemu systemowi, działającemu od 30. lat na skalę globalną. Umożliwia on ocenę umiejętności i praktyk zarządczych każdej firmy w czterech obszarach: strategii, innowacji, kultury organizacyjnej i wyników finansowych. Uczestnicy otrzymają niezależną ocenę swojej działalności w odniesieniu do najlepszych praktyk zarządczych stosowanych w firmach prywatnych na świecie.

Spółki uznane za najlepiej zarządzane zostają wyróżnione tytułem „Best Managed Company”, tym samym stając się członkami światowej czołówki. Wygrana w plebiscycie przynosi wiele korzyści: umacnia wizerunek, rozpoznawalność marki oraz zainteresowania opinii publicznej.

Program ten funkcjonuje w 41. krajach na świecie. W 2022 r. zostanie uruchomiona polska edycja plebiscytu. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie polskich firm prywatnych, które osiągają doskonałe wyniki, dzięki najlepszym standardom zarządzania. Wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla kultury organizacyjnej, osiągniętych sukcesów i ducha przedsiębiorczości u laureatów.

Najlepiej Zarządzane Firmy cechuje: długoterminowa wizja, określona misja, zorientowanie w rynkach globalnych, zaangażowanie w rozwój zespołów i talentów, umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych oraz zdolność do realizacji planu strategicznego.

Program jest skierowany do polskich firm prywatnych. Kwalifikacji podlegają ogólne wyniki firmy, a także obszary: kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego, innowacji czy zrównoważonego rozwoju. Nagradza się całokształt wysiłków podejmowanych przez firmy.

Firmy nie są oceniane tylko przez pryzmat wyników finansowych. W trakcie warsztatów analizowane są najlepsze praktyki działania, a także przedstawiane są optymalne rozwiązania.

Obecnie program działa w ponad 41. krajach, m.in. w USA, Kanadzie, Argentynie, Chile, Szwecji, Danii, Norwegii, Belgi, Holandii, Irlandii, Szwajcarii, Niemczech, Czechach, Włoszech, Indiach, Nowej Zelandii czy Malezji. Już niedługo program będzie wdrażany w Polsce, Grecji, Francji, Urugwaju oraz na Węgrzech. A w dalszej przyszłości również na Słowacji, w Rumuni, Azerbejdżanie oraz na Bliskim Wschodzie i w Południowej Afryce.