wtorek, 07 grudzień 2021 13:50

Opieka zdrowotna wymierną korzyścią dla pracowników i dla pracodawców

Napisał
Opieka zdrowotna wymierną korzyścią dla pracowników i dla pracodawców fot. free-images.com/Pixabay

Ponad połowa pracowników narażona jest przynajmniej na jeden czynnik ryzyka prowadzący do problemów zdrowotnych.

Dodatkowo pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na zdrowie pracowników, zarówno bezpośrednio (problemy psychiczne) lub pośrednio (zmniejszenie profilaktyki, aktywności fizycznej) - poinformował serwis PAP MediaRoom.

Z najnowszego raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021” wynika, że opieka zdrowotna stanowi wymierną korzyść nie tylko dla pracowników, lecz także dla pracodawców. Dzięki temu firma może zaoszczędzić ponad 1400 zł na kosztach absencji i prezenteizmu (nieefektywnej obecności w pracy poprzez przyjście do niej pomimo choroby) na jednego pracownika w skali roku.

Jak wynika z raportu inwestycja w zdrowie i wellbeing może ograniczyć koszty absencji i niskiej produktywności pracowników. Medicover corocznie przygotowuje kompleksową analizę stanu zdrowia pracowników objętych opieką medyczną w firmie. Na potrzeby najnowszej, siódmej edycji raportu, firma przeanalizowała dane dużej populacji - 443329 pracowników firm będących pod opieką Medicover. Analiza została oparta o dane z lat 2019-2020. Wśród badanych mężczyźni stanowili 54,1%, a kobiety 45,9%.

Jednym z głównych wniosków płynących z raportu jest to, że dostęp do dobrej opieki zdrowotnej przynosi mierzalne korzyści dla firm. Oszczędność dla pracodawcy, którego pracownicy znajdują się pod opieką Medicover, wynosi 1408 zł w przeliczeniu na każdego statystycznego pracownika. W skali roku to aż o 403 zł więcej niż jeszcze rok temu.

Raport jest elementem programu Zdrowa Firma, którego celem jest wsparcie firm we wszystkich obszarach zdrowia pracowników - fizycznego, psychicznego i społecznego. Autorzy raportu zaznaczają, że najczęstszym powodem konsultacji lekarskiej jest wizyta profilaktyczna pracownika - w ciągu roku (w tym wizyty medycyny pracy) poddaje się jej 50-60% badanych (lata 2019 i 2020). Stanowi to dwukrotnie wyższy odsetek w porównaniu do ogólnej populacji w Polsce. Drugie wśród najczęstszych powodów do konsultacji są choroby układu oddechowego, na trzecim miejscu znalazły się choroby oka i przydatków oka.

Sfery z największym wzrostem absencji w 2020 roku to choroby układu ruchu i zaburzenia psychiczne. Jako że 2020 r. wraz z widmem koronawirusa postawił spore wyzwanie ludzkości, pracodawcy musieli skutecznie mu sprostać. Zgodnie z danymi Medicover za 2020 r. u 2,4% pracowników stwierdzono podejrzenie lub potwierdzono zakażenie COVID-19. Chorobę nieco częściej rozpoznawano u mężczyzn niż u kobiet. Co ciekawe, po standaryzacji ze względu na liczebność grup najczęściej podejrzenie lub potwierdzenie zakażenia COVID-19 stwierdzano u pracowników na stanowiskach decyzyjnych.

Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to kompletny obraz wpływu COVID-19 na pracowników, bo znaczna ich część trafiała do publicznej opieki zdrowotnej. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w 2020 r. zakażenie COVID-19 przeszło ok. 6% Polaków.

W 2020 r. nastąpił też znaczny wzrost korzystania z porad u psychologa i psychiatry. Wśród najczęstszych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym występują: reakcje na stres, zaburzenia lękowe i depresja. To właśnie w obszarze zaburzeń psychicznych z powodu reakcji na ciężki stres w Medicover w 2020 roku udzielono aż o 55% więcej konsultacji niż rok wcześniej. Zwiększenie potrzeby konsultacji związanych ze zdrowiem psychicznym było wyraźniejsze u kobiet niż u mężczyzn.

- Ponad połowa pracowników ma jeden lub więcej czynników ryzyka prowadzących do problemów zdrowotnych w przyszłości (nadwaga, cholesterol, palenie, itd.). Warto zaznaczyć, że nieprawidłowy poziom cholesterolu ma blisko połowa badanych. Odsetek nadwagi i otyłości zwiększył się nieznacznie w 2020 roku - wzrost o 2-3 p.p. wystąpił u obu płci. Jednak jest to trend długoletni, więc stanowi rosnące ryzyko zdrowotne - komentuje dr Piotr Soszyński, dyr. ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover Polska.

- Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa w obszarze zdrowego trybu życia od lat najbardziej pożądanym i popularnym benefitem pracowniczym jest opieka medyczna - mówi Artur Białkowski, dyr. zarządzający ds. usług biznesowych Medicover Polska.

Aktywność fizyczna jest także jednym z ważniejszych elementów „zdrowego trybu życia, dlatego oferta sportowa jest coraz chętniej wybieranym benefitem pracowniczym. W Medicover Sport klienci mogą korzystać z pakietów sportowych oferujących dostęp do 4,5 tys. obiektów sportowych czy z pakietów online.