czwartek, 09 grudzień 2021 15:29

Bank wesprze finansowo UW

Napisał
od l. Alojzy Z. Nowak i Leszek Skiba od l. Alojzy Z. Nowak i Leszek Skiba fot. Pekao SA

Zintensyfikowanie dotychczasowej kooperacji, realizacja wspólnych projektów, wymiana wiedzy i doświadczeń, a także wsparcie finansowe uczelni to główne cele, podpisanego kolejnego porozumienia w ramach łączącej Bank Pekao SA oraz Uniwersytet Warszawski umowy strategicznej.

Intensywny rozwój banku możliwy jest m.in. dzięki jego obecnym i przyszłym pracownikom, dlatego bank stawia z jednej strony na podnoszenie kwalifikacji osób w nim zatrudnionych, z drugiej zaś na pozyskiwanie kadr, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Służy temu współpraca z czołowymi uczelniami wyższymi w kraju, której celem jest również wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami biznesu a przedstawicielami świata nauki. Od lat Pekao intensywnie rozwija m.in. współpracę z Uniwersytetem Warszawskim, która uległa dalszemu zacieśnieniu.

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao SA i Alojzy Z. Nowak, rektor UW w ramach dotychczasowych umów o wzajemnej wymianie doświadczeń w obszarze nauki, biznesu oraz kreowania innowacji podpisali porozumienie, na mocy którego Pekao zobowiązuje się do przekazanie uczelni darowizny. Uniwersytet Warszawski  przeznaczy ją na doposażenie sal edukacyjnych. Otrzymane od banku środki umożliwią zakup urządzeń teletechnicznych (monitorów, tablic interaktywnych, mikrofonów, kamer, głośników, urządzeń sieciowych) niezbędnych do prowadzenia zajęć w formule hybrydowej.

- Chcąc nadążyć za niezwykle szybkimi zmianami, jakie dotyczą obszaru naszej biznesowej działalności, cały czas jako organizacja musimy się rozwijać. Najlepiej temu służy poszerzanie wiedzy, kontakt ze światem akademickim oraz zapraszanie do współpracy studentów, którzy wnoszą do projektów nową perspektywę. W naszej strategii rozwoju kładziemy bardzo silny akcent na dalszą intensyfikację kooperacji z uczelniami wyższymi, widząc wśród studentów źródło naszych przyszłych kadr. Zależy nam na tym, aby stać się dla nich pracodawcą pierwszego wyboru, dlatego będziemy poszerzać zakres naszych aktywności, do nich skierowanych. Krokiem na rzecz realizacji tego celu jest także zawarcie pomiędzy Bankiem Pekao, a Uniwersytetem Warszawskim umowy o strategicznej współpracy - powiedział Leszek Skiba, prezes Banku Pekao SA.

- Bank Pekao SA jest jednym z najważniejszych polskich banków zarówno pod względem aktywów, jak i działalności na rynku finansowym w Polsce. Wspiera badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w szczególności w dziedzinie nauk społecznych - finansów, ekonomii, zarządzania, a także w obszarze nauk przyrodniczych. Oferuje także staże, praktyki i stypendia dla najzdolniejszych studentów. Podpisanie umowy o strategicznej współpracy przyczyni się do realizacji nowych działań w obszarze nauki, biznesu i tworzenia innowacji. Z jednej strony Bank będzie miał możliwość zaproszenia do współpracy młodzież studiującą na różnych wydziałach UW, a z drugiej Uniwersytet skorzysta z zaplecza finansowego i praktycznego partnera - podkreślił Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Bank Pekao SA od lat angażuje się na rzecz środowiska akademickiego, biorąc m.in. udział w wielu inicjatywach organizowanych przez samorządy studenckie i uczelnie, a także realizuje rocznie około 500 różnych przedsięwzięć skierowanych do studentów. Co roku zaprasza ich także do udziału w Akademii Żubra - programie letnich praktyk oraz w programie stażowym Banking Champions umożliwiając im tym samym zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Działania Pekao SA są bardzo cenione przez środowisko studenckie. Bank już po raz piąty został doceniony przez Parlament Studentów RP, który w tym roku przyznał mu nagrodę za wsparcie inicjatyw studenckich. Wcześniej Bank był wyróżniany za współpracę ze środowiskiem studenckim, ofertę dla studentów - Konto Przekorzystne dla młodych z aplikacją PeoPay i Kartą Rewolucyjną, a także został uznany za Instytucję Przyjazną Młodym.