poniedziałek, 08 wrzesień 2014 14:27

Jak prowadzić biznes?

Napisane przez
w centrum Bożena Lublińska-Kasprzak w centrum Bożena Lublińska-Kasprzak Fot. PARP

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięła udział w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy. PARP była partnerem panelu dyskusyjnego Jak prowadzić biznes? Globalna perspektywa vs. lokalne bariery.

- PARP pomaga przedsiębiorstwom, aby wychodziły poza dotychczasowe rynki zbytu poprzez koordynowanie sieci Enterprise Europe Network oraz instrumenty wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Z takiego założenia wychodzimy też w nowej perspektywie 2014-2020, proponujemy szereg nowych instrumentów, które powinny lepiej pozycjonować nasze firmy za granicą, a nie tylko w ramach wewnętrznej konkurencji – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak podczas panelu dyskusyjnego Jak prowadzić biznes? Globalna perspektywa vs lokalne bariery, który odbył się 3 września 2014 r. podczas XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Uczestnicy dyskusji - Dirk Elvermann, prezes zarządu, BASF Polska, Polska, Christoph Sikora, Regional Leader Central Europe, Dow Austria GES.M.B.H., Nuno Sereno, dyrektor finansowy, Jeronimo Martins Polska SA, Polska oraz Janusz Moroz, członek zarządu ds. handlu, RWE Polska SA, Polska – zgodzili się z tezą, że globalne koncerny wygrywają dzięki skali działalności, nagromadzonemu doświadczeniu oraz umiejętności zarządzania światową marką. Krajowi i regionalni gracze doskonale wykorzystują natomiast znajomość lokalnych uwarunkowań i bliskie związki z rynkiem. Międzynarodowe firmy posiadające swe oddziały w wielu państwach mają szanse na wypracowanie efektu synergii działalności globalnej i lokalnej.

Także 3 września Bożena Lublińska-Kasprzak wzięła udział w panelu Women Leadership Developments”. Potencjał przedsiębiorczości kobiet jest znaczący, choć z pewnych powodów nie jest realizowany. Panie, na ogół lepiej wykształcone niż mężczyźni dostrzegają szanse na rozpoczęcie działalności. Jak pokazują najnowsze wyniki badań zrealizowanych przez PARP w ramach projektu GEM (Global Entrepreneurship Monitor) ponad 29% dorosłych kobiet uważa, że warunki do założenia własnej działalności w ciągu kolejnych 6 miesięcy są dobre (mniej, bo tylko 23% mężczyzn jest tego samego zdania).

- Doświadczenia PARP w projektach związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości kobiet (m.in. Women for Women) pokazują, że kobiety-przedsiębiorcy oczekują zindywidualizowanego wsparcia uwzględniającego daleko idącą specyfikę odbiorcy, np. profesjonalna asysta, coaching, mentoring. Mile widziane są sieci koncentrujące kobiety-przedsiębiorców działające, np. w formie klubów/grup wsparcia, na spotkaniach których omawiane byłyby wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a zebrani mogliby dzielić się własnym doświadczeniem i budować swoją wiedzę i potencjał. To ważne i potrzebne bo około 50% nieaktywnych zawodowo kobiet (a tutaj niestety przodujemy w Europie) przy sprzyjających okolicznościach podjęłoby wyzwanie prowadzenia własnego biznesu – powiedziała Prezes PARP..

W dyskusji uczestniczyli też Dorota Dąbrowska, Dyrektor, American Chamber of Commerce in Poland, Anna Jakubowska, dyrektor Poland & Baltics, Coca-Cola, Cindy Miller, prezes, UPS Europe oraz Beata Stelmach z Poland & Baltics, GE.