czwartek, 16 grudzień 2021 12:32

Dla optymalizacji kosztowej i świadczonych usług zlecających transport i przewoźników

Napisał
gmach GPW w Warszawie gmach GPW w Warszawie fot. GPW w Warszawie

Automatyzacja i cyfryzacja procesów dla branży transportowej, logistycznej i spedycyjnej - to główny cel Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL) - platformy, którą realizuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Przedsięwzięcie ma także zwiększyć bezpieczeństwo obiegu dokumentów transportowych i zoptymalizować koszty w obszarze transportu i spedycji.

- Celem Projektu jest, aby dzięki dużej masie informacji i danych, które płyną od potencjalnych partnerów z potrzebami przewozowo-transportowymi, osiągać jak największe korzyści w postaci bardzo dużej optymalizacji kosztowej wewnątrz platformy, ale i świadczonych usług dla zlecających transport oraz przewoźników. (….) W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie transportu drogowego, ale w dalszej perspektywie patrzymy również na transport intermodalny, kombinowany, kolejowy, lotniczy oraz morski - powiedział Marcin Wolak, Project Manager PCOL w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Część badawczo-rozwojowa projektu kosztować będzie ponad 9,3 mln zł. Na ten cel GPW otrzymała ponad 5,4 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Część naukowo-badawcza odnosi się do zbudowania inteligentnych algorytmów, wykorzystania sztucznej inteligencji, narzędzi machine learning do tego, żeby móc wykorzystać wielkie ilości danych, które płyną od potencjalnych klientów, ale też realizatorów wykonywanych usług. To z kolei pozwoli zaoferować jak najlepszą cenę: zarówno dla klientów, jak i najlepsze warunki dla przewoźników - dodał Wolak.

Dotychczas GPW podpisała kilkanaście listów intencyjnych z podmiotami, które wyraziły zainteresowanie przystąpieniem do inicjatywy:

- Mamy podpisane listy intencyjne z dostawcami usług, które traktujemy jako usługi dodatkowe dla naszych klientów i podwykonawców. Są to m.in. usługi finansowe, ubezpieczeniowe czy usługi związane z pokrywaniem kosztów kart paliwowych i tym podobnych narzędzi potrzebnych do codziennej pracy w branży logistyczno-transportowej - podkreślił Project Manager PCOL.

Prace nad platformą PCOL ruszają od nowego roku: - Zgodnie z planem prace potrwają 20 miesięcy. Wtedy będziemy mieć technologię, która pozwoli nam wykorzystać algorytmy, sztuczną inteligencję oraz dane umiejscowione w naszym Big Data tak, aby całkowicie automatycznie zarządzać logistyką: początkowo w spółkach Skarbu Państwa, które podpisały z nami listy intencyjne, a docelowo również w firmach prywatnych w całej Europie- powiedział Marek Harasny, Koordynator i współautor koncepcji PCOL.

PCOL jest projektem referencyjnym zespołu „Synergia” działającego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. To także kolejny element dywersyfikacji działalności GPW.