czwartek, 16 grudzień 2021 14:18

Wskutek problemów zdrowotnych pracowników z powodu COVID-19 zyskują firmy inwestujące w prywatną opiekę medyczną

Napisał
Piotr Soszyński Piotr Soszyński fot. Newseria Biznes

Liczba zwolnień lekarskich od psychiatry wzrosła w 2020 r. aż o 60 proc. Bowiem pandemia mocno się przyczyniła do pogłębienia problemów zdrowotnych wśród polskich pracowników.

Zwłaszcza w obszarze chorób układu ruchu i zdrowia psychicznego. W 2020 r. w Medicoverze udzielono aż o 55 proc. więcej konsultacji psychologów i psychiatrów, których powodem były m.in. zaburzenie lękowe i depresja - wynika z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021”.

Statystyki pokazują także, iż 26 proc. pracowników ma nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, a co piąty - nieprawidłowy wynik badania glikemii. Związane z tym koszty niższej wydajności pracy i absencji chorobowych z każdym rokiem są coraz większe.

- Od lat widzimy te same, niekorzystne zjawiska zdrowotne, do których zaliczamy przede wszystkim nieprawidłową dietę oraz związaną z nią nadwagę i otyłość, podwyższony poziom cholesterolu, palenie papierosów, a także niedobór aktywności fizycznej. W ub. roku wiele z tych czynników uległo pogorszeniu, obserwujemy, że ryzyko zdrowotne pracowników w Polsce systematycznie się pogarsza. Systematycznie rośnie odsetek osób z nadciśnieniem tętniczym, nadwagą i otyłością, hipercholesterolemią i podwyższonym poziomem cukru we krwi.

W tej chwili ponad 50 proc. pracowników ma przynajmniej jeden z tych czynników ryzyka, a wielu z nich - kilka naraz - przyznaje w rozmowie z agencją Newseria Biznes dr Piotr Soszyński, dyr. ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover Polska.

Medicover rokrocznie opracowuje kompleksową analizę stanu zdrowia polskich pracowników, którzy są objęci opieką medyczną. W tym roku - na potrzeby nowej edycji raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021” - firma przeanalizowała dane ponad 443,3 tys. pracowników firm będących pod opieką Medicover w latach 2019-2020. Analiza ta pokazuje, że pandemia COVID-19 w znacznym stopniu przyczyniła się do pogłębienia problemów zdrowotnych i czynników wpływających na absencję chorobową pracowników.

- Pandemia niekorzystnie wpłynęła na zdrowie pracowników w Polsce. Zauważyliśmy ten szczególnie negatywny wpływ na dwa obszary: układ ruchu, czyli nasze mięśnie i kości, oraz obszar zdrowia psychicznego. W tym pierwszym aspekcie odnotowaliśmy ponad 20-procentowy wzrost zwolnień z pracy związanych z urazami czy bólami pleców. Natomiast w obszarze zdrowia psychicznego te zmiany były jeszcze głębsze. - mówi dr Piotr Soszyński.

Ze statystyk Medicovera wynika, że najczęstszym powodem konsultacji z lekarzem są -wyłączając medycynę pracy - choroby układu oddechowego oraz choroby oka i przydatków oka. Z kolei obszary z największym wzrostem absencji w 2020 r. to właśnie choroby układu ruchu i zaburzenia psychiczne. W ub. roku w Medicoverze udzielono aż o 55 proc. więcej konsultacji psychologów i psychiatrów, których powodem były m.in. zaburzenie lękowe i depresja. Ten wzrost był wyraźniejszy wśród kobiet.

- Pandemia koronawirusa odcisnęła ogromne piętno na systemie opieki zdrowotnej. Dlatego teraz tym bardziej istotne jest to, aby opieka oferowana pacjentom była na najwyższym poziomie - mówi Artur Białkowski, dyr. zarządzający ds. usług biznesowych w Medicover Polska. - Pracodawcy są bardzo zainteresowani tym, żeby ta opieka była sprawna, szybka i dobra, żeby ich pracownicy nie chorowali, a - jeśli już zachorują - mogli szybko wrócić do zdrowia. I na to też wskazujemy w naszym raporcie, udowadniając, jak dobrą inwestycją w zdrowie jest opieka medyczna dla pracowników oferowana przez Medicover.

- Kompleksowa opieka zdrowotna w ramach naszej firmy niesie wiele korzyści zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy - dodaje dr Piotr Soszyński. - Integracja w jednym miejscu całej opieki – począwszy od profilaktyki i medycyny pracy, po dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych i porad lekarskich - pozwala na wychwycenie problemu zdrowotnego na jego wczesnym etapie. To z kolei poprawia diagnostykę i leczenie już na samym początku choroby. Efektem są krótsze - w porównaniu do ogólnej populacji pracowników w Polsce - zwolnienia z pracy i lepsza produktywność.