czwartek, 23 grudzień 2021 12:56

Nowy - stary rynek na warszawskim parkiecie

Napisał
Nowy - stary rynek na warszawskim parkiecie fot. free-images.com/Pixabay

Spółka GPW Benchmark wprowadziła do Rodziny Indeksów Giełdowych nowy indeks WIG140, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego.

W skład portfela tego indeksu wchodzą pakiety akcji 140. spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Będzie to indeks obliczany w formule dochodowej, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględniać będzie otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu. Rewizje kwartalne indeksu będą przeprowadzane po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia.

- Nowy indeks to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez inwestorów, ale też istotne uzupełnienie aktualnej oferty GPW Benchmark w zakresie wskaźników rynku kapitałowego. Dzięki WIG140 inwestorzy będą mogli jednocześnie śledzić koniunkturę w grupie największych, średnich i małych spółek giełdowych. Mamy też nadzieję, że nowy wskaźnik spotka się z szybkim zainteresowaniem ze strony inwestorów i dzięki temu w ofercie pojawią się instrumenty finansowe bazujące na WIG140. Intencją GPW Benchmark jest aktywnie dostosowywanie oferty indeksowej do zapotrzebowania rynkowego - mówi Zbigniew Minda, prezes GPW Benchmark.

W portfelu indeksu największy udział mają akcje banku PKO BP, koncernu paliwowego PKN ORLEN oraz firmy ubezpieczeniowej PZU. W sumie stanowią one blisko 22 proc. całego portfela indeksu. Ponadto w skład indeksu wchodzą m.in. takie spółki Bank Pekao SA, KGHM, LPP, Allegro czy CD Projekt - z kilkuprocentowymi udziałami w indeksie każda.

Wartość bazowa indeksu 3 grudnia 2016 r. wynosiła 1000 punktów. Obecnie indeks kształtuje się na poziomie 1292 punktów; a więc jego stopa zwrotu w okresie ostatnich pięciu lat wyniosła prawie 30%.