środa, 10 wrzesień 2014 10:43

Zarządzaj wiekiem innowacyjnie

Napisane przez
Zarządzaj wiekiem innowacyjnie fot. www.sxc.hu

Konsultant HR jest bezpłatną innowacyjną aplikacją wspierającą zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach. Program powstał w ramach  projektu realizowanego przez firmę Fuda i Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50. roku życia”, który  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – napisał portal hrnews.pl.

Konsultant HR służy zwiększeniu efektywności pracy, przepływu wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami w różnym wieku w firmie, w tym przedłużeniu aktywności zawodowej pracownic w wieku powyżej 50 lat, m.in. poprzez tworzenie zespołów pracowniczych, w których pracownica w wieku powyżej 50. roku życia pełni rolę mentora (nauczyciela) wobec młodszego  pracownika. Opracowany  model działania ma wzmocnić transfer wiedzy strategicznej „know-how" w zespołach oraz zwiększyć wykorzystanie potencjału  pracowników w wieku 50+ z możliwością modyfikacji pełnionej roli
w firmie.