czwartek, 30 grudzień 2021 12:52

Kolej także dla niepełnosprawnych

Napisał
Kolej także dla niepełnosprawnych fot. free-images.com/Pixabay

Urząd Transportu Kolejowego zorganizował konferencję nt. dostępności transportu kolejowego dla wszystkich jego użytkowników.

Uczestnicy spotkania omówili zagadnienia związane z dostępnością kolei z perspektywy wszystkich kluczowych uczestników rynku oraz podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnością. Było to kolejne z zaplanowanych na ten rok spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

O dostępności transportu kolejowego dyskutowali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentanci przewoźników, zarządców infrastruktury, producenta i projektanta taboru oraz instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Prelekcje oraz debata odbyły się w formie mieszanej - część uczestników była obecna w siedzibie UTK, a część łączyła się zdalnie.

- Budowanie atrakcyjnej i konkurencyjnej kolei nie może odbywać się bez uwzględnienia potrzeb szczególnej grupy pasażerów – osób z niepełnosprawnością - powiedział dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego w przemówieniu otwierającym konferencję.

- Wszelkie zmiany w infrastrukturze transportowej uwzględniające obecność użytkowników o szczególnych potrzebach postrzegamy za bardzo istotne do rozwoju dostępności w Polsce - zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. - Od trzeh lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizując Program Dostępność Plus podejmuje szereg działań inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych - dodała.

Wpływ funduszy europejskich na dostępność transportu kolejowego omówił Paweł Engel, wice dyr. departamentu analiz transportowych i programowania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Marcin Trela, wiceprezes UTK, przedstawił prezentację poświęconą wyzwaniom i dokonaniom w zakresie zwiększania dostępności transportu kolejowego dla wszystkich jego użytkowników. Jak zaznaczył: - Tylko wspólne działanie organów władzy publicznej, przewoźników, zarządców infrastruktury, ale też samych pasażerów poprzez szkolenia, świadomość, inkluzję, empatię i inwestycje spowoduje, że kolej będzie dostępna dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnością.

O dostępności transportu kolejowego z perspektywy przewoźnika mówiła Ewa Raczyńska-Buława, Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej w spółce Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Perspektywę podróżnych w tym zakresie przedstawili reprezentanci Fundacji Integracja - Ewa Pawłowska, prezes oraz Tomasz Wasilewski, rzecznik prasowy Fundacji Integracja.

W części poświęconej tematyce związanej z dostępnością peronów, dworców kolejowych oraz informacji pasażerskiej, a także o planach inwestycyjnych w tym zakresie opowiadali Rafał Zgorzelski, prezes Polskich Kolei Państwowych SA oraz przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych: Mirosław Skubiszyński, Członek Zarządu oraz Jan Tereszczuk, wicedyr. Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej.

Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz SA, wygłosił prezentację dotyczącą dostępności taboru oraz związanych z tym perspektywami projektanta i producenta. W drugiej części debatowano o tym czy transport kolejowy jest dostępny dla wszystkich i co należy zrobić aby poprawić ten stan rzeczy. Była to również przestrzeń na wskazanie pożądanych działań w tym zakresie.

Pełny zapis konferencji oraz prezentacje dostępne są na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Projekt „Bezpiecznie Koleją - Wybierz Kolej - Europejski Rok Kolei” to program działań promocyjno-informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021, uwzględniający w swoim przekazie podkreślenie roli kolei jako bezpiecznego, dostępnego i ekologicznego środka transportu. Kampania realizowana jest przez UTK i współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.