piątek, 31 grudzień 2021 12:57

Zachęty podatkowe dla przyszłych emitentów i inwestorów giełdowych

Napisał
Zachęty podatkowe dla przyszłych emitentów i inwestorów giełdowych fot. GPW w Warszawie

Pomimo pandemii koronawirusa, w 2021 r. kontynuowano prace w związku z realizacją Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spośród 90. zadań wskazanych w SRRK - 2/3 jest obecnie zrealizowanych lub znajduje się na zaawansowanym etapie wdrażania.

- W 2021 roku skupiliśmy się przede wszystkim na najbardziej namacalnych, zarówno dla inwestorów jak i emitentów zachętach do uczestniczenia w rynku kapitałowym - na nim zdobywać swój kapitał i lokować oszczędności. W przyjętych i podpisanych niedawno przez prezydenta ustawach realizujących Polski Ład znalazły się dwie kluczowe ulgi. Pierwsza z nich to ulga na IPO, dzięki której przyszli emitenci giełdowi będą mogli od podstawy opodatkowania odliczyć 150 proc. kosztów poniesionych na debiut giełdowy. Z drugiej strony inwestorzy, którzy zdecydują się kupić akcje podczas IPO i posiadać je przez trzy lata, będą zwolnieni przy ich sprzedaży z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki - powiedziała Katarzyna Szwarc, Pełnomocnik ds. SRRK w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

- Z jednej strony zachęcamy tych emitentów, dla których koszty związane z debiutem giełdowym mogą okazać się pewnym wyzwaniem, do tego, aby podjąć decyzję o debiucie. Z drugiej strony, inwestorów zachęcamy do tego, aby myśleli o swoich inwestycjach długoterminowo, wiązali się długoterminowo ze spółkami i razem z nimi rośli - dodała Katarzyna Szwarc.

Wśród długoterminowych celów, które w większym stopniu będą realizowane w kolejnych latach znajdują się m.in. zagadnienia z obszaru zrównoważonego finansowania.

- Dzisiaj kwestie ESG to jest mainstream. Musimy to wyzwanie dostrzec, dlatego nasze działania w ramach budowania regionalnego centrum zrównoważonych finansów w Polsce, chcemy w 2020 roku zintensyfikować. Stawiamy przede wszystkim na rozwój instrumentów finansowych, publikujemy raport o tym, jak w Polsce możemy rozwijać rynek zielonych obligacji. Polska była pierwszym emitentem zielonych obligacji skarbowych na świecie. Ten sukces chcielibyśmy przełożyć również na segment rynku obligacji komunalnych oraz korporacyjnych - podkreśliła Pełnomocnik ds. SRRK.

- Z drugiej strony będziemy stawiać na działania edukacyjne i promocyjne. Dostrzegamy, że w Polsce jest wiele ambitnych spółek i inwestorów, którzy zauważają wyzwania środowiskowe, klimatyczne i społeczne. Istnieje więc potrzeba wsparcia ich w zrozumieniu tego, co jest od nich oczekiwane w kwestii na przykład raportowania niefinansowego oraz jakie są długoterminowe oczekiwania rynku w kwestii ESG - dodała. 

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego to dokument przyjęty przez rząd w październiku 2019 r. Jest to pierwszy tak szczegółowy i kompleksowy plan rozwoju rynku kapitałowego w naszym kraju. Wśród 90 zadań, które wytycza SRRK znalazły się m.in. uproszczenia procedur administracyjnych dla uczestników rynku, zwiększenia jego płynności, a także wzrostu poziomu oszczędności prywatnych. Realizację celów zawartych w SRRK zaplanowano do 2023 r.