sobota, 01 styczeń 2022 12:15

Pierwsi skorzystali z gwarancji spłaty kredytu na rozbudowę potencjału eksportowego

Napisał
Pierwsi skorzystali z gwarancji spłaty kredytu na rozbudowę potencjału eksportowego fot. free-images.com/Pixabay

Grupa Santander i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) zapewniły czołowemu polskiemu producentowi stali, spółce Cognor, finansowanie w wysokości prawie 400 mln zł na rozbudowę i unowocześnienie zakładów produkcyjnych.

Powinno to pomóc spółce rozwinąć skalę działalności i zwiększyć eksport. Cognor jest pierwszą polską firmą, która skorzystała z oferowanych przez KUKE gwarancji spłaty finansowania inwestycyjnego na rozbudowę potencjału eksportowego. To pionierskie rozwiązanie zostało wykorzystane w Polsce take po raz pierwszy przez Grupę Santander.

Jest to nowa formuła finansowania oparta o rozwiązania wprowadzone w tym roku przez ubezpieczyciela, a polega na przejęciu większości ryzyka kredytowego przez KUKE za pośrednictwem udzielonej gwarancji. Instrument ten jest dostępny dla eksporterów i ma na celu zwiększenie możliwości ich ekspansji na zagranicznych rynkach. Grupa Santander ustrukturyzowała to finansowanie w formie kredytu inwestycyjnego o wartości 30,5 mln euro i 240 mln zł, udzielonego na okres 10 lat. Gwarancja KUKE na rzecz banku pokrywa 80 proc. ryzyka kredytowego z obu transz finansowania, włącznie z odsetkami i prowizjami.

Giełdowy Cognor planuje za tę kwotę zmodernizować dwa krajowe zakłady oraz zakupić nowoczesną linię produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, która ma zastąpić obecną mniej wydajną linię walcowniczą w Zawierciu.

- KUKE udostępniła w tym roku eksporterom nowatorskie instrumenty, które m.in. ułatwiają im pozyskiwanie w bankach finansowania przeznaczonego na inwestycje czy działalność bieżącą. Cognor jest pierwszym podmiotem, który skorzystał z naszych gwarancji spłaty kredytu na rozbudowę potencjału eksportowego. Korzystając z najnowszych rozwiązań dostępnych w KUKE, banki obniżają ekspozycję na ryzyko, dzięki czemu mogą na większe kwoty finansować swoich klientów, którzy już prowadzą sprzedaż na zagraniczne rynki bądź ją dopiero planują. Wśród eksporterów widzimy bardzo duże zainteresowanie nowymi instrumentami - powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

KUKE jako agencja wsparcia eksportu oferuje rozwiązania, które udostępnia swoim eksporterom zaledwie kilka krajów w Europie.