niedziela, 02 styczeń 2022 12:22

Odkupują za miliard udziały w Nowym Jaworznie

Napisał
Odkupują za miliard udziały w Nowym Jaworznie fot. Tauron

Tauron porządkuje aktywa przed utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

W związku z tym spółka finalizuje transakcję odkupu od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju 13,71 proc. akcji w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Wysokość transakcji to 1 mld 061,4 mln zł.

- Zamiar przejęcia pełnej kontroli właścicielskiej nad blokiem o mocy 910 MW podyktowany jest planowanymi zmianami strukturalnymi w energetyce zaprezentowanymi w tym roku przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Proces ten zmierza do utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, w ramach której skupione zostaną wszystkie bloki węglowe należące do spółek z udziałem Skarbu Państwa - mówi Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem.

- Blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym, która po przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych i modernizacyjnych przez Rafako będzie jeszcze przez wiele lat fundamentem polskiego systemu elektroenergetycznego - wyjaśnia Topolski.

Umowa sprzedaży została zawarta m.in. w związku z rządowym programem wydzielenia z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych i ich docelowej integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Transakcja umożliwi płynne wydzielenie aktywów eksploatowanych przez spółkę NJGT do NABE.

W wyniku przeprowadzenia transakcji Grupa Tauron stała się właścicielem wszystkich udziałów i posiada 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników spółki NJGT, która eksploatuje blok o mocy 910 MW w Jaworznie.