piątek, 31 grudzień 2021 15:02

PAŻP buduje system zarządzania ruchem lotniczym na podstawie trajektorii 4D

Napisał
Janusz Janiszewski Janusz Janiszewski fot. azir.edu.pl

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) przygotowuje się właśnie na przebudowę ruchu lotniczego. To przede wszystkim inwestycje w nowoczesne technologie, które zoptymalizują koszty, zoptymalizują codzienną pracę kontrolerów ruchu lotniczego, informatorów służby informacji powietrznej i całego personelu operacyjnego.

Jak poinformował w wypowiedzi dla platformy Akademia Zarządzania i Rozwoju, Janusz Janiszewski, p.o. prezesa PAŻP, przewodniczący Rady Sterującej A6 Alliance: - Jako pierwsza w Europie Polska wprowadzi nowoczesny system zarządzania ruchem lotniczym, m.in. oparty o trajektorię 4D. Co ważne, został on zaprojektowany w naszym kraju.

Jak zaznaczył Janiszewski, według Komisji Europejskiej musi się zmienić świat transportu lotniczego, musi nastąpić redukcja emisji CO2 do atmosfery. - W związku z tym PAŻP przygotowuje się na przebudowę ruchu lotniczego - przede wszystkim w oparciu o nowoczesne technologie, które zoptymalizują koszty, codzienną pracę kontrolerów ruchu lotniczego i cały personel operacyjny. Z drugiej strony wprowadzimy rozwiązania chmurowe w oparciu o sztuczną inteligencję - dodaje. – Tak, by przy przebudowie ruchu lotniczego można było zapewniać służby ruchu lotniczego dużo większej liczbie samolotów w polskiej, europejskiej i światowej przestrzeni powietrznej.

- Dlatego pomimo wielkiego kryzysu w sierpniu 2020 r. podpisaliśmy kontrakt na budowę nowoczesnego systemu zarządzania ruchem lotniczym opartego o trajektorię 4D, jak również rozwiązania chmurowe - mówi dalej Janiszewski. - Będzie to taki pierwszy system w Europie, a po jego pełnej implementacji do końca 2024 r. 10 państw skupionych w jednym konsorcjum zaimplementuje rozwiązania technologiczne IT stworzone przez nas w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Poznaniu.

- Mamy też drugą inwestycję - nowoczesne zarządzanie przestrzenią powietrzną na bazie wspólnych rozwiązań cywilno-wojskowych - informuje p.o. prezesa PAŻP. - Zapewni to wzrost bezpieczeństwa na naszej wschodniej granicy - ważny w kontekście obecnego kryzysu na granicy białoruskiej. A z drugiej strony zapewni elastyczne wykorzystanie przestrzeni powietrznej, której każdy użytkownik, każdy statek powietrzny może korzystać z polskiej przestrzeni powietrznej.

- I trzecia sprawa - game-changer, czyli czynnik całkowicie zmieniający świat lotnictwa - element implementacji i integracji bezzałogowych statków powietrznych z polską gospodarką, polskim lotnictwem - mówi dalej Janiszewski. - Pod tym ostatnim kątem przeprowadziliśmy wspólne badania z Polskim Instytutem Ekonomicznym. Wynika z nich, że wartość dodana - dodatkowy przychód dla PKB Polski w wyniku integracji bezzałogowych statków powietrznych i stworzenia całego ekosystemu dla tego typu środków transportu będzie się równać wartości 576 mld zł, co stanowi dziś ok. 60% długu publicznego. Polska jest dziś liderem we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania ruchem lotniczym, dzięki temu, że przyjęliśmy strategię utrzymania służb ruchu lotniczego, nie zwalniania ani jednego pracownika operacyjnego mimo pandemii COVID-19, i inwestujemy w nowoczesne technologie - mówi na zakończenie Janusz Janiszewski.

Całość wypowiedzi p.o. prezesa PAŻP: https://youtu.be/yjPnzoZ7Z8o