czwartek, 13 styczeń 2022 12:16

Nowe indeksy na warszawskim parkiecie

Napisał
Nowe indeksy na warszawskim parkiecie fot. GPW w Warszawie

Od 21 marca 2022 r. GPW Benchmark wprowadzi kolejne zmiany. Pojawi się nowy indeks WIG-gry oraz nastąpi zmiana nazwy indeksu WIG.GAMES na WIG.GAMES5.

Jeszcze 20 grudnia 2021 r. GPW Benchmark wprowadziła do Rodziny Indeksów Giełdowych nowy indeks WIG140, który został wprowadzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego.

- WIG140 to indeks, w którego portfelu znajdują się akcje spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Jest to typowy indeks dochodowy, czyli taki, który oprócz cen transakcyjnych zawiera również informacje o dochodach z dywidend i praw poboru. Mamy nadzieję, że będzie to bardzo atrakcyjny indeks dla inwestorów, ponieważ zawiera najbardziej płynne spółki na warszawskim parkiecie - powiedział Zbigniew Minda, prezes GPW Benchmark w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Nowy indeks będzie mógł także stać się instrumentem bazowym pod nowe ETF-y. Największy udział w indeksie WIG140 mają obecnie spółki: PKO Bank Polski, PKN Orlen, Bank Pekao SA, PZU SA, KGHM, LPP, Dino Polska, Allegro, CD Projekt i Santander Polska. Jego pierwsza rewizja odbędzie się po sesji 18 marca 2022 r.

Od 21 marca br. GPW Benchmark wprowadzi kolejne zmiany. Pojawi się nowy indeks WIG-gry. Indeks WIG-GAMES natomiast zostanie przemianowany na WIG-GAMES5.

- WIG-gry będzie typowym indeksem sektorowym, w którego skład będą wchodzić spółki zaklasyfikowane do tego sektora zgodnie z klasyfikacją sektorową. Będzie mierzył koniunkturę na dosyć ważnym, rosnącym segmencie polskiej gospodarki. (…) WIG-gry będzie miał w portfelu akcje wszystkich spółek gamingowych, których jest obecnie 19. Natomiast WIG.GAMES, którego nazwę zmienimy również 21 marca 2022 roku na WIG.GAMES5 będzie zawierał w swoim portfelu tylko pięć najbardziej płynnych spółek - podsumował Zbigniew Minda.