czwartek, 20 styczeń 2022 11:55

Po raz kolejny wśród wyróżnionych tytułem Top Employer

Napisał
Po raz kolejny wśród wyróżnionych tytułem Top Employer fot. free-images.com/Pixabay

Emitel SA zdobył tytuł Top Employer Polska 2022, przyznawany przez Top Employers Institute najlepszym pracodawcom w naszym kraju.

Uzyskanie tego prestiżowego certyfikatu już trzeci rok z rzędu potwierdza, że firma, największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce, utrzymuje wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi i reaguje na dynamikę zmian na rynku pracy.

Stałe podnoszenie standardów zarządzania kapitałem ludzkim, stawianie potrzeb pracowników na pierwszym miejscu, stwarzanie możliwości rozwoju oraz dbałość o dobrostan i bliską komunikację z pracownikami - to kierunki, na których skupia się Emitel. Zdobycie przez firmę już po raz trzeci tytułu Top Employer Polska to potwierdzenie, że przyjęta strategia HR zyskuje uznanie międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie.

- Słuchając pracowników i odpowiadając na ich realne potrzeby, Emitel realizuje założenie utrzymania pozycji przyjaznego pracodawcy oraz firmy oferującej atrakcyjne warunki i miejsce pracy. Certyfikat Top Employer, zdobyty przez nas trzeci rok z rzędu potwierdza, że pozostajemy w gronie najlepszych pracodawców w Polsce. To dla nas bardzo ważne, bo to właśnie dzięki naszym pracownikom - najwyższej klasy specjalistom, niezwykle zmotywowanym i zaangażowanym, działającym z ogromną pasją, możemy rozwijać firmę - mówi Andrzej J. Kozłowski, prezes Emitel.

Uzyskanie certyfikatu Top Employer poprzedza długi proces oceniania i konieczność spełnienia przez oceniana firmę wielu warunków. Badanie kwestionariuszowe obejmujące kluczowe obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest weryfikowane w oparciu o dowody istnienia odpowiednich procedur, procesów i praktyk. Cały proces certyfikacji kończy niezależny audyt, prowadzony przez audytorów zewnętrznych.

- Pomimo trudnego roku, który - podobnie jak ubiegły - z pewnością wywarł wpływ na organizacje na całym świecie, Emitel udowodnił, że w dalszym ciągu priorytetem dla niego jest utrzymanie doskonałych praktyk HR. Stawiając czoła wyzwaniom zmieniającego się świata pracy pozytywnie wpływa na życie swoich pracowników. Cieszymy się, że możemy wspólnie świętować i gratulujemy organizacjom, które w tym roku otrzymały certyfikat Top Employer w swoich krajach - mówi David Plink, CEO Instytutu Top Employers.

Tytuł Top Employer przyznawany jest firmom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen, składających się z 20 tematów, między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. W ramach programu certyfikowano i nagrodzono ponad 1850 najlepszych pracodawców w 123 krajach i regionach na pięciu kontynentach.