piątek, 19 wrzesień 2014 10:35

Obradowała Naczelna Rada Zatrudnienia

Napisane przez
1 z pr. Jacek Męcina 1 z pr. Jacek Męcina fot. MPiPS

Naczelna Rada Zatrudnienia zebrała się w siedzibie MPiPS. Obrady otworzył sekretarz stanu Jacek Męcina. - Monitorujemy pierwsze efekty wdrażania nowej ustawy i reformowania urzędów zatrudnienia – powiedział wiceminister Męcina – i mogę powiedzieć, że efekty są imponujące. W ciągu trzech miesięcy liczba doradców klienta zwiększyła się o 40 proc.

Urzędom pracy udało się pozyskać 18 tys. nowych pracodawców, którzy przynieśli ze sobą 28 tys. ofert zatrudnienia. W bazie jest łącznie 78 tys. ofert, podczas gdy rok temu było ich zaledwie 8 tys. – napisało ministerstwo pracy i polityki socjalnej.

Dyrektor departamentu pożytku publicznego Krzysztof Więckiewicz przedstawił projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym oraz Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Będą one miały znaczący udział w przeciwdziałaniu bezrobocia. W tego rodzaju przedsięwzięciach ma w przyszłym roku uczestniczyć 50 tys. osób poszukujących pracy.

Projekt Funduszu Pracy uwzględnia wymogi ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz reformę urzędów pracy. Środki finansowe będą przeznaczane na najbardziej efektywne formy walki z bezrobociem, takie jak staże, wyposażenie stanowiska pracy czy uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest konsultowany z Ministerstwem Finansów.