sobota, 29 styczeń 2022 17:15

Młodzi preferowani przy przyjmowaniu do pracy

Napisał
Młodzi preferowani przy przyjmowaniu do pracy fot. free-images.com/Pixabay

Na rynku pracy widoczne jest zjawisko ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek - poinformował portal PRoto.pl. Pracodawcy w Polsce dwa razy chętniej kontaktują się z młodymi niż ze starszymi osobami startującymi w procesach rekrutacyjnych.

Zaś dysproporcja jest jeszcze większa, gdy pod uwagę weźmie się dodatkowo płeć oraz to, gdzie prowadzona jest rekrutacja - pokazało badanie przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny.

PIE w ramach badania przesłał fikcyjne CV w odpowiedzi na prawdziwe ogłoszenia o pracy. Aplikacje były składane przez nieistniejące osoby w wieku odpowiednio 28 lat i 52 lata. Na każde ogłoszenie wysyłano zgłoszenia w parach - jedno CV od osoby młodszej oraz jedno od starszej. W badaniu wysłano niemal tę samą liczbę zgłoszeń od par mężczyzn i kobiet w różnym wieku - w sumie wysłano 630 par takich ogłoszeń, czyli razem 1260 aplikacji.

Okazuje się, że młodsi kandydaci (poniżej 30 lat) mogą liczyć na zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną średnio dwa razy częściej niż starsi (powyżej 50 lat). Badanie pokazało, że zjawisko to jest szczególnie widoczne w Warszawie - tu młodsi kandydaci poszukujący pracy na wyspecjalizowanych stanowiskach, na których wymagane jest doświadczenie, byli zapraszani na rozmowę nawet czterokrotnie częściej niż starsi kontrkandydaci.

Raport informuje, że w przypadku osób ubiegających się o podobną pracę w innych miejscach niż stolica wskaźnik ten wyniósł 1,76 na korzyść młodszych kandydatów. W Warszawie dysproporcja jest większa. W stolicy natomiast obserwowano dużo mniejszą preferencję pracodawców, by kontaktować się z mężczyznami, a nie z kobietami, była ona jednak widoczna w reszcie kraju.