czwartek, 03 luty 2022 12:06

Osadczuk: Wszyscy musimy się uczyć ESG

Napisał
Filip Osadczuk Filip Osadczuk fot. Instytut ESG

Od 2024 r. obowiązkiem raportowania działań ESG będą objęte wszystkie firmy i instytucje, zatrudniające powyżej 250. pracowników. Raporty składane w 2024 r. dotyczyć będą działań prowadzonych w 2023 roku.

Poza dobrą strategią ESG ważne jest wiec także szkolenie i edukowanie pracowników, by oni także świadomie włączali się w procesy przemian firm i spółek.

- Wprowadzanie ESG jest procesem, a szkolenie z jego zakresu będzie miało kluczowe znaczenie - mówił podczas I Kongresu ESG Filip Osadczuk, pełnomocnik zarządu ds. ESG, szef wydziału relacji inwestorskich i zrównoważonego rozwoju w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

Podczas całodniowego spotkania ekspertów z zakresu ESG bardzo często padało pytanie, czy pracownicy powinni być angażowani we wprowadzanie ESG w firmie?

- ESG to proces, który obejmuje wiele komórek organizacyjnych, a w przypadku PGE było to objęcie nim także wielu spółek. Edukacja w tym kontekście jest więc kluczowa - powiedział Filip Osadczuk. - W grudniu zarząd powołał Komitet do spraw zrównoważonego rozwoju i staramy się zaangażować wszystkie komórki organizacyjne w ten projekt, co oczywiście także będzie wiązać się ze szkoleniami.

We wdrażaniu zasad ESG ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy korzyściami środowiskowymi, a potencjalnymi kosztami społecznymi i gospodarczymi, np. zubożeniem energetycznym.

- Najważniejszy dla PGE jest aspekt środowiskowy. My jako producent energii i podmiot odpowiadający za transformację energetyczną w Polsce właśnie na tym elemencie musi się najbardziej skupiać - dodał Osadczuk.

Cała wypowiedź Filipa Osadczuka: https://www.facebook.com/watch?v=1737890859880681

Więcej informacji o ESG na stronie https://esgkongres.pl/. Pełen zapis paneli https://www.youtube.com/watch?v=DnlFcC8CRBA.
Facebook: https://www.facebook.com/kongresesg/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kongresesg/