wtorek, 23 wrzesień 2014 10:32

Ruszył IV Europejski Kongres MŚP

Napisane przez
2 od l. Bożena Lublińska-Kasprzak, 3 od l. Janusz Steinhoff, 1 z pr. Jerzy Buzek 2 od l. Bożena Lublińska-Kasprzak, 3 od l. Janusz Steinhoff, 1 z pr. Jerzy Buzek Fot. PARP

W katowickim spodku, jeszcze w niedzielę zwycięską dla Polski arenę zmagań finału mistrzostw świat w siatkówce mężczyzn, odbywa się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który zgromadził delegacje z całego świata aby rozmawiać o przyszłości polskiej przedsiębiorczości.

W trakcie konferencji prasowej inaugurującej IV Europejski Kongres MŚP współorganizatorzy, współgospodarze oraz goście honorowi przedstawili główne punkty programu oraz przeanalizowali sytuację sektora MŚP w Polsce na tle Europy – napisal portal Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Gości konferencji powitał Marek Czyż, dziennikarz TVP Info i doradca zarządu ds. mediów Grupy PRC. Jako pierwszy, głos zabrał prof. Jerzy Buzek, którego zdaniem - nauka, biznes i samorząd – to złoty trójkąt rozwoju Unii Europejskiej, gdyż 70% PKB w Unii pochodzi właśnie z małych i średnich firm, w których zatrudnienie znajduje 100 mln osób.

- Bez wątpienia można powiedzieć, że MŚP stanowi krwioobieg europejskiej gospodarki, bo jeżeli nasz kraj może się rozwijać, to tylko za sprawą małych i średnich firm. Dlatego w tym roku, podczas IV Europejskiego Kongresu MŚP chcemy zastanowić się nad sposobem wspierania wspomnianego sektora w innowacyjne działania – podkreślił Jerzy Buzek,premier rządu w latach 1997-2001.

- Myślę, że w tej chwili Europa odkrywa potrzebę skoncentrowania się na realnej gospodarce. Głównym celem programu Europa 2020 jest rewitalizacja konkurencyjności przemysłowej w gospodarce. Jestem przekonany, że Kongres będzie źródłem nowych pomysłów i rozwiązań, pomocnych Unii w formułowaniu działań na rzecz poprawy sytuacji MŚP – dodał Ferdinando Nelli Feroci, komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości.

Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady KIG i RIG przedstawił sektor małych i średnich firm w kontekście 25-lecia odzyskania niepodległości. – Cieszę się, że na Śląsku, w sercu polskiego przemysłu rozmawiamy o najważniejszych problemach MŚP w kraju i w Europie. Jako kraj jesteśmy w dobrym miejscu jeśli chodzi o przedsiębiorczość i zdecydowanie rozwinęliśmy się przez te 25 lat.

W oparciu o tegoroczne hasło Kongresu „10 lat przedsiębiorczości bez granic”, Bożena Lublińska- Kasprzak, prezes PARP, omówiła korzyści płynące z wejścia Polski do Unii Europejskiej. - W Polsce 130 tys. firm prowadzi współpracę z zagranicą; odsetek tych firm na świecie stanowi 7,2%, natomiast w Polsce 4,2%. - Znajdujemy się poniżej średniej, mamy jeszcze dużo do zrobienia ale już teraz widać, że nowe, młode firmy na początku swojej działalności wykazują aktywność na arenie międzynarodowej. Jest to istotny element powiązania innowacyjności z internacjonalizacją – wyjaśniła prezes Agencji.

Polska spośród wszystkich krajów w Europie Środkowo-Wschodniej przyciąga największą ilość inwestorów. - W ciągu ostatnich kilku lat PAIiIZ obsłużył 465 projektów inwestycyjnych dzięki czemu do Polski napłynęło ponad 11 mln euro. Warto podkreślić, że Polska jest krajem stabilnym gospodarczo i dobrym miejscem do inwestowania i przyciągania inwestycji – podkreśliła Anna Polak- Kocińska, członek zarządu PAIiIZ.

Na zakończenie konferencji, pomysłodawca Kongresu,Tadeusz Donocik, prezes RIG w Katowicach, podsumował poprzednie edycje i zapowiadając najważniejsze wydarzenia tegorocznej, ogłosił Apel Programowy, którego treść stanowi 6 tez mających na celu wypracowanie rozwiązań koniecznych dla realizacji celów strategii Europa 2020. W trakcie Kongresu Apel Programowy zostanie przekazany na ręce władz.

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak,wzięła udział w sesji inaugurującej IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jej tematem przewodnim było hasło: Europa 2020 – bilans doświadczeń oraz wyzwania i perspektywy rozwoju przedsiębiorstw. Uczestnicy sesji debatowali nad perspektywami rozwoju społeczno-gospodarczego Europy w najbliższych latach. Najważniejsze wątki dyskusji dotyczyły oceny dotychczasowej realizacji celów strategii UE – w tym zwiększenia innowacyjności gospodarczej oraz nakładów na badania i rozwój, zwiększenia zatrudnienia, poprawy jakości edukacji, zmniejszenia strefy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dyskusja koncentrowała się także na zagadnieniach związanych z rolą przedsiębiorców w osiąganiu strategicznych celów UE, roli sektora małych  i średnich przedsiębiorstw we wzroście gospodarczym Unii Europejskiej oraz metodach wspierania sektora MŚP przez rządy państw członkowskich, w osiąganiu celów nakreślonych w strategii rozwoju Unii Europejskiej. W trakcie debaty, Prezes PARP wskazała na trzy zasadnicze aspekty warunkujące sukces realizacji założeń przyjętych w Strategii: dalszego umiędzynarodowiania działalności przedsiębiorstw polskich i europejskich na rynkach trzecich, efektywne wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i transfer innowacji do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie administracji publicznej, która powinna - od szczebla instytucji europejskich po krajowe instytucje regionalne i lokalne - umiejętnie wspierać rozwój proinnowacyjnych działań przedsiębiorców.  

Organizowana podczas Kongresu uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego była okazją do wręczenia wyróżnień IV edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”.
Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.
Kapituła IV edycji Programu, na podstawie analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników Programu, przyznała trzy certyfikaty „Samorząd, który wspiera MŚP”, wszystkie w ramach kategorii „Miasto”. Tegorocznymi laureatami Programu zostały Miasto Zabrze, Miasto Bydgoszcz oraz Miasto Kalety. Zgodnie z regulaminem Programu przyznanie certyfikatów jest równoznaczne z przyznaniem prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik i prezydentowi Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu wyróżnień „Prezydent – Lider, który wspiera MŚP” oraz burmistrzowi Kalet Klaudiuszowi Kandzi wyróżnienia „Burmistrz – Lider, który wspiera MŚP”.

Kapituła podjęła również decyzję o przyznaniu wyróżnień honorowych dla następujących jednostek samorządów terytorialnego i ich związków: Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie, Województwo Opolskie, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice, Bytom, Gliwice, Jaworzno, Czechowice-Dziedzice, Pawłowice, Pilchowice, Jaworze, Jasienica, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Wyróżnienia zostały przyznane za zaangażowanie i szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie ww. jednostek samorządu terytorialnego oraz przewodniczący związków otrzymali tytuły honorowe „Liderów, który wspierają MŚP”.

Podczas uroczystości wszyscy nagrodzeni odebrali wyróżnienia z rąk Bożeny Lublińskiej-Kasprzak – prezes PARP, Janusza Steinhoffa - przewodniczącego rady programowej IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Tadeusza Donocika – przewodniczącego Kapituły.