czwartek, 10 luty 2022 12:21

100% energii odnawialnej u dewelopera w procesie budowlanym do 2024 r.

Napisał
100% energii odnawialnej u dewelopera w procesie budowlanym do 2024 r. fot. UN Global Compact/Twitter

Firma deweloperska Robyg dołączyła do inicjatywy ONZ - United Nations Global Compact. UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca liderów zrównoważonego biznesu.

Deweloper potwierdził tym samym swoje zaangażowanie w działania na rzecz społeczeństwa, środowiska i odpowiedzialnego biznesu oraz zobowiązał się do dalszego doskonalenia.

- Przystąpienie do UN Global Compact jest dla nas potwierdzeniem naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz zobowiązaniem do wyznaczania i realizacji kolejnych celów w tym obszarze. Zobowiązania na rzecz społeczeństwa, środowiska czy biznesu traktujemy niezwykle poważnie, czego najlepszym przykładem jest wdrożona przez nas pod koniec ub. roku Strategia ESG Robyg. Jednym z jej kluczowych założeń jest m.in: osiągnięcie do 2024 r. 100% energii odnawialnej w procesie budowlanym, kontynuacja i poszerzenie zakresu działań w ramach poszanowania bioróżnorodności oraz zasobów wodnych czy kontynuacja rozwoju różnorodności wśród pracowników. Pod koniec 2021 r. opublikowaliśmy również Raport Wpływu, w którym podsumowaliśmy nasz dotychczasowy wpływ na polską gospodarkę. Dołączenie do UN Global Compact jest dla nas naturalną konsekwencją prowadzonych na tym polu działań - mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG w Grupie Robyg.

United Nations Global Compact (UNGC) to największa na świecie inicjatywa w zakresie zrównoważonego biznesu, w skład której wchodzi ponad 14000 firm i innych interesariuszy z blisko 170 krajów. Po raz pierwszy ideę UNGC przedstawił sekretarz generalny ONZ Kofi Annan na światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które odbyło się 31 stycznia 1999 r. Wezwał on wówczas liderów światowego biznesu do wsparcia budowy społecznych i ekonomicznych podstaw, niezbędnych dla podtrzymania nowej gospodarki światowej. Wraz z przyłączeniem się do inicjatywy Robyg zobowiązał się do wdrożenia i stosowania w swojej codziennej działalności biznesowej Dziesięciu Zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego oraz przeciwdziałaniu korupcji.

- 10 zasad UN Global Compact wyznacza kierunki, które powinny być uwzględniane w rozwijającej się światowej gospodarce. Zwracają one uwagę na problemy, które wymagają wsparcia dla lepszego i bardziej harmonijnego rozwoju w najbliższych dekadach. Dlatego też cieszymy się, że zostaliśmy częścią tej inicjatywy - dodaje Wojciechowska.

Członkostwo Grupy  w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej platformie liderów zrównoważonego rozwoju, reprezentujących praktycznie wszystkie kluczowe sektory biznesu. Do zadań UN Global Compact należy identyfikowanie wyzwań i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewnianie praktycznych wskazówek swoim członkom oraz promowanie działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.