środa, 23 luty 2022 12:19

Przedsiębiorcy zdecydowanie negatywnie o Polskim Ładzie

Napisał
z l. Piotr Mueller, rzecznik rządu z l. Piotr Mueller, rzecznik rządu fot. gov.pl

Zawiłe, wprowadzające negatywne skutki, wdrażane w sposób chaotyczny - tak regulacje w ramach Polskiego Ładu oceniają przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy odpowiedzieli na ankietę Pracodawców RP.

Wskazano na negatywne reakcje pracowników, a także presję płacową z ich strony ze względu na straty spowodowane przez nowe rozwiązania podatkowe. Żaden z ankietowanych przedsiębiorców nie ocenił reformy pozytywnie. Odpowiedzi udzielili respondenci reprezentujący sektor MŚP, w tym podmioty działające wyłącznie na rynku polskim, jak i te funkcjonujące w środowisku międzynarodowym.

W ankiecie zadano sześć pytań:

  • Jaka jest Państwa ogólna ocena regulacji tzw. Polskiego Ładu?
  • Czy przepisy tzw. Polskiego Ładu wpłynęły na funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa? Jeżeli to tak, to czy jest to wpływ pozytywny czy negatywny?
  • Czy zdiagnozowali Państwo trudności w dostosowaniu się do przepisów tzw. Polskiego Ładu? Jeśli tak, to w jakich obszarach?
  • Czy zdiagnozowali Państwo trudności w dostosowaniu się do przepisów tzw. Polskiego Ładu? Jeśli tak, to w jakich obszarach?
  • Czy pracownicy działów finansowo-księgowych w Państwa przedsiębiorstwie sygnalizowali problemy z zastosowaniem się do przepisów tzw. Polskiego Ładu? Jeśli tak, to jakie to problemy?
  • Czy pracownicy Państwa przedsiębiorstwa zgłaszali wątpliwości związane z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu? Jeśli tak, to jakie to były wątpliwości, czego dotyczyły?

W zakresie ogólnej oceny przeważyły oceny zdecydowanie negatywne. Zaledwie jedna odpowiedź zawierała stwierdzenie wskazujące na mieszaną ocenę - „regulacje Polskiego Ładu wniosły pozytywne zmiany tj. podwyższenie limitu progu podatkowego, większa kwota wolna od podatku, zwolnienia podatkowe. Z drugiej strony zlikwidowanie możliwości odpisywania składki zdrowotnej od podatku dochodowego przyniesie negatywne skutki dla części podatników”. Podkreślono zawiłość regulacji, zbyt krótkie vacatio legis, niestabilność przepisów oraz brak jednolitego stanowiska Ministerstwa Finansów.

Jeżeli chodzi o wpływ na przedsiębiorstwo, we wszystkich odpowiedziach stwierdzono, że jest on negatywny względnie bardzo negatywny i budzi duże zaniepokojenie załogi. Wskazano m.in. na „masowe ilości telefonów z zapytaniami pracowników i bezpośrednie wizyty w biurze, gdzie zakład pracy nie zajmuje się doradztwem podatkowym, spowodowały znacznie zwiększony nakład czasu pracy na obsługę pracowników, weryfikację złożonych w latach poprzednich oświadczeń, a przede wszystkim na manualne sprawdzenie poprawności obliczenia zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Czytamy także: „jako płatnik zostaliśmy obciążeni dodatkowym obowiązkiem monitorowania przekroczenia progu do ulgi dla klasy średniej narastająco a nie w ujęciu miesięcznym tak jak pisze ustawa (interpretacja z broszury MF)”.

W zakresie trudności dostosowania się do przepisów Polskiego Ładu wspomniano przede wszystkim o trudnościach w obszarze kadrowo-płacowym. „Rząd w wielu wypowiedziach (premier, rzecznik) podkreśla, że będą kontrolować, czy pracodawcy prawidłowo naliczają i odprowadzają zaliczkę i czy stosują rozporządzenie. Natomiast rozporządzenie pozostaje w sprzeczności z zasadami ww. ustawy. Za błędne naliczenie podatku grozi odpowiedzialność karnoskarbowa. Spółka nie wie jak ma prawidłowo naliczyć podatek, według jakich zasad. To jest aspekt prawny. Inny aspekt to dostosowanie systemu IT” - podkreślono w jednej z odpowiedzi. Przystosowanie systemu informatycznego do zmian w bardzo krótkim okresie również zostało uznane przez przedsiębiorców za poważny problem.

Problemy sygnalizowane przez pracowników działów finansowo-księgowych to głównie zbyt krótki czas na przyswojenie nowych rozwiązań, więcej pracy w związku z chaosem wokół rozwiązań Polskiego Ładu, konieczność szybkiego zrozumienia zmian, udział w szkoleniach, praca w weekendy i w okresie urlopowym.

Uwagi zgłaszane przez pracowników to w głównej mierze: spadek wysokości realnego wynagrodzenia, wyższy od przewidywań i brak wiedzy, ile ostatecznie będzie wynosić wynagrodzenie.

Przedsiębiorcy zasygnalizowali, że Polski Ład spowodował, że pracownicy zwrócili się o podwyżkę w związku ze spadkiem ich wynagrodzenia. „Otrzymujemy pytania od pracowników czy i jak firma zamierza zrekompensować straty wynikające z tych zmian”; „pracownicy są bardzo zaniepokojeni swoją aktualną sytuacją materialną i sygnalizowali oczekiwania podwyżki ze względu na Polski Ład oraz wysoką stopę inflacji” – to typowe odpowiedzi.

Wyniki ankiety wskazują, że żaden z respondentów nie ocenił reformy pozytywnie, a tempo wdrażania zmian uniemożliwiło przedsiębiorcom przygotowanie się do nowych przepisów. Aby się do tego przygotować, konieczne są kosztowne i czasochłonne szkolenia. W opinii przedsiębiorców dezinformacja, chaos, brak pewności prawa wpłynęły negatywnie na funkcjonowanie zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Istnieje obawa przed sporami z ZUS i fiskusem.

Wskazano, że nowe przepisy przełożyły się na wzrost obciążeń fiskalnych, problemy z wypłatą wynagrodzeń i z dostosowaniem systemów płacowo-księgowych. Do tego dochodzi spadek morale pracowników i presja płacowa z ich strony, która stanowi dodatkowe zagrożenie proinflacyjne.