czwartek, 24 luty 2022 12:03

Produkty rolne na giełdzie na nowo

Napisał
Produkty rolne na giełdzie na nowo fot. free-images.com/Pixabay

Od 21 lutego br., zasady zawierania transakcji i uczestnictwa w Giełdowym Rynku Rolnym (GRR) zostały jeszcze bardziej dopasowane do oczekiwań klientów. To pierwszy rezultat prac powołanej w ub. roku Rady Rynku Rolnego, w skład której wchodzą przedstawiciele branży.

- Zaproponowane zmiany stanowią bodziec dla zbudowania transparentnego systemu korzyści, jakie GRR może zadedykować podmiotom zainteresowanym funkcjonowaniem na GRR. Rekomendowaliśmy wprowadzenie zmian, które upraszczają i ułatwiają producentom rolnym uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych. Zniesienie wadium, skrócony czas związany ze zgłoszeniem aukcji oraz skrócony czas jej rozliczenia to istotne zmiany dostosowane do rynkowych reguł funkcjonujących w handlu zbożem. Wiemy, że rynek się zmienia, więc jako rada będziemy rekomendować kolejne zmiany, aby GRR i proponowane rozwiązania dotyczące transakcji były dopasowane do potrzeb, zarówno sprzedającego, jak i kupującego - mówi Krzysztof Bojar, członek Rady Rynku Rolnego, wiceprezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

Giełdowy Rynek Rolny należy do inicjatyw strategicznych Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW). Obecnie oferuje obrót pszenicą, kukurydzą i żytem. Spółką odpowiedzialną za jego prowadzenie jest Towarowa Giełda Energii.

W efekcie prac Rady Rynku Rolnego i przedłożonych rekomendacji zarząd spółki zdecydował o wprowadzeniu zmian w regulaminie Giełdowego Rynku Rolnego m.in. w zakresie: skrócenia terminu do 3 dni na złożenie wniosku o aukcję, likwidacji wadium wnoszonego przez uczestnika Systemu Magazynów Autoryzowanych oraz skrócenia czasu rozliczenia do 1 dnia po zakończeniu aukcji.

- W krótkim czasie udało nam się wypracować satysfakcjonujące rozwiązania, co nas bardzo cieszy. Widzimy, że jest wola i przestrzeń do rozmów. Nie możemy ignorować głosu branży rolnej, ponieważ to dla niej powstał Giełdowy Rynek Rolny. Zakres zmian regulacyjnych jest duży i mamy nadzieję, że na tyle istotny, że w niedługim czasie zobaczymy efekty tych zmian w postaci większych obrotów. Pomimo tego, że Towarowa Giełda Energii posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu platform obrotu, dostrzegamy jednak różnice w porównaniu do funkcjonowania sektora energetycznego. Rynek rolny rządzi się trochę innymi prawami i dlatego zależy nam na dopasowaniu zasad do potrzeb uczestników rynku. Nie zmienia to faktu, że Giełdowy Rynek Rolny pozostaje przejrzysty i bezpieczny - powiedział Piotr Zawistowski, prezes TGE.

Grono Rady Rynku Rolnego tworzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Izby Gospodarczej Handlowców Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Grupy Producenckiej Lubuszanie, Krajowego Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskiego Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego oraz Polskiego Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz przedstawiciele Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW).