czwartek, 25 wrzesień 2014 10:21

Lider Zrównoważonego Rozwoju

Napisane przez
od lewej: Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego „Forbesa” i Anetta Jaworska-Rutkowska, Kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w Jeronimo Martins Polska S. od lewej: Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego „Forbesa” i Anetta Jaworska-Rutkowska, Kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w Jeronimo Martins Polska S. Fot. Biedronka

Właściciel popularnej sieci sklepów znalazł się wśród firm wyróżnionych w IV edycji konkursu Liderzy Zrównoważonego Rozwoju za wdrożony system kontroli jakości produktów.

Organizatorami konkursu są magazyn „Forbes” oraz firma doradcza PwC. Konkurs Liderzy Zrównoważonego Rozwoju skierowany jest do firm z sukcesem łączących działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju. W konkursie oceniane są dobre praktyki rozumiane jako działania, produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – przyczyniają się do sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa. W tegorocznej edycji wzięło udział 20 proc. więcej przedsiębiorstw niż w roku ubiegłym. W grupie trzech równorzędnych zwycięzców konkursu znalazły się wyłącznie spółki dużych koncernów: Cemex Polska (ekologiczne zagospodarowanie odpadów), Philips (system zarządzania składem chemicznym produktów) oraz Ecophon Saint-Gobain (program ochrony środowiska Ecophon). Wyróżnienia otrzymały praktyki firm: Gaz-System i Polskie LNG, Jeronimo Martins Polska, Nestro oraz Tesco Polska.

Sieć sklepów Biedronka (właściciel: Jeronimo Martins Polska) została doceniona za wdrożony w firmie system kontroli jakości produktów. Artykuły oferowane w Biedronce podlegają stałej kontroli przez cały okres wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży. Kontrola ta obejmuje m.in. regularne badania produktów w niezależnych laboratoriach badawczych. Firma na stałe współpracuje z ponad 20 laboratoriami w kraju i za granicą. Częścią zarządzania jakością w JMP są także własne audyty w zakładach produkcyjnych i magazynach dostawców. W 2013 roku firma przeprowadziła m.in. ponad 3100 kontroli jakości produktów na etapie produkcji, ponad 1100 badań produktów przed wprowadzeniem do obrotu, ponad 2600 audytów bezpieczeństwa żywności w sklepach oraz ponad 16 tys. badań produktów na etapie sprzedaży i konsumpcji.

Dodatkowo, dzięki zastosowaniu przez sieć optymalnych systemów i rozwiązań w zakresie informatyki i logistyki, od momentu złożenia zamówienia przez sklep do dostarczenia produktów przez centrum dystrybucyjne do placówki Biedronka nie mija więcej niż 24 godziny. Takie rozwiązanie gwarantuje klientom dostępność świeżych produktów najwyższej jakości każdego dnia.