niedziela, 06 marzec 2022 12:19

Nowe rozwiązania podniosą atrakcyjność Giełdowego Rynku Rolnego

Napisał
Nowe rozwiązania podniosą atrakcyjność Giełdowego Rynku Rolnego fot. free-images.com/Pixabay

Zmiany wdrażane w ostatnim czasie przez Grupę Kapitałową warszawskiej giełdy ułatwiają uczestnikom rynku organizację aukcji na Giełdowym Rynku Rolnym (GRR) przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa obrotu.

GRR został uruchomiony w ramach realizacji inicjatyw strategicznych #GPW2022. Zasady zawierania transakcji na GRR prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii (TGE) są prostsze i lepiej dopasowane do potrzeb klientów. W ostatnich dniach zarząd TGE wprowadził zmiany w regulaminie GRR wychodzące naprzeciw zgłaszanym postulatom.

- Zmiany, które wprowadzono mają ułatwić uczestnikom rynku efektywne uczestnictwo w GRR oraz uczynić go jeszcze bardziej płynnym i przyjaznym dla podmiotów, które chcą na nim handlować. Wprowadzone zmiany polegają między innymi na skróceniu czasu zgłaszania aukcji na sprzedaż towarów giełdowych na rynku rolnym oraz przyspieszeniu rozliczeń, które na nim następują. Celem wszystkich tych zmian jest przybliżenie się do potrzeb uczestników rynku oraz uczynienie go jeszcze bardziej atrakcyjnym (…) - powiedział Piotr Zawistowski, prezes TGE.  

Wprowadzone zmiany zaproponowane zostały w trakcie prac Rady Rynku Rolnego, powołanej w ub.r. platformy komunikacji z uczestnikami rynku.

- Rada Rynku Rolnego została powołana przy TGE po to, by wsłuchiwać się w głos rynku. Skupia przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, ale przede wszystkim jest dla nas głosem uczestników rynku w rozumieniu sprzedawców oraz kupujących towary, które są oferowane i są przedmiotem handlu na towarowym rynku rolnym. Naszym celem w tym działaniu było, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb rynku i jego uczestników - dodał prezes TGE.

W skład Rady Rynku Rolnego wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Grupy Producenckiej Lubuszanie, Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, a także przedstawiciele Grupy Kapitałowej GPW.