piątek, 03 październik 2014 10:43

Druga seria spotkań z NKL rozpoczęta

Napisane przez
Druga seria spotkań z NKL rozpoczęta fot. www.sxc.hu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców, managerów oraz dyrektorów działów kadr na drugą turę spotkań informacyjnych, podczas których eksperci opowiadają o powstającym innowacyjnym Narzędziu pomiaru wartości Kapitału Ludzkiego. Uczestnicy spotkań otrzymują praktyczne informacje m.in. o możliwościach budowania strategii biznesowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem danych zgromadzonych dzięki zastosowaniu narzędzia w polityce kadrowej firmy.

Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (nazwane w skrócie NKL) to innowacyjny produkt tworzony przez PARP we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w ramach projektu „Kapitał Ludzi jako element wartości przedsiębiorstwa”. Różnorodne możliwości wykorzystania narzędzia w firmie są tematem kolejnej tury spotkań informacyjnych, z których pierwsze odbyło się już 30 września w Warszawie, a kolejne 7 października w Gdyni. Rejestracja na to spotkanie jeszcze trwa. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zarejestruj się.

Podczas spotkań eksperci PARP i SGH przedstawią korzyści płynące z wykorzystania nowoczesnego Narzędzia pomiaru wartości Kapitału Ludzkiego w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto przedsiębiorcy dostaną szczegółowe informacje o narzędziu oraz otrzymają instrukcje dotyczące jak korzystać z tego narzędzia w swoich firmach.

Wszelkie informacje o spotkaniach informacyjnych NKL – terminy, program oraz formularz rejestracyjny – znajdują się na stronie nkl.parp.gov.pl w zakładce „Spotkania Informacyjne”.