czwartek, 17 marzec 2022 09:20

Belgia - czterodniowy tydzień pracy

Napisane przez Forbes

Aby poprawić jakość życia pracowników, Belgia ogłosiła, że tysiące urzędników służby cywilnej nie będzie już musiało odpowiadać na telefony lub e-maile od swoich szefów poza godzinami pracy.

Około 65 000 pracowników rządowych uzyskało „prawo do odłączenia się”, w nadziei na uzyskanie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Teraz, pracownicy w Belgii będą mieli prawo do czterodniowego tygodnia pracy. Pakiet reform uzgodniony przez wielopartyjną koalicję rządową da również pracownikom prawo do wyłączania urządzeń roboczych i ignorowania wiadomości związanych z pracą po godzinach bez obawy przed konsekwencjami.

Premier Belgii Alexander de Croo powiedział na konferencji prasowej, na której zapowiedziano pakiet reform: „Przeżyliśmy dwa trudne lata. Dzięki tym regulacjom wyznaczamy kierunek dla gospodarki, która jest bardziej innowacyjna, zrównoważona i cyfrowa, wzmacnia ludzi i firmy”. Belgijski minister pracy Pierre-Yves Dermagne powiedział, że decyzja należy do pracownika: „Należy wdrożyć nowe zasady na żądanie pracownika, pracodawca będzie mógł odmówić wyłącznie podając solidne ku temu powody”.

Pracownicy będą mogli poprosić o czterodniowy tydzień pracy na okres próbny sześciu miesięcy. Jeśli będą chcieli, mogą pozostać przy skróconym tygodniu pracy lub zdecydować się na rezygnację. Skrócony tydzień pracy różni się nieco od tego, co uchwaliły inne kraje i firmy, gdzie zrezygnowano z jednego dnia tygodnia pracy, nie zmuszając ludzi do poświęcania większej ilości godzin w pozostałe cztery dni.

Program Belgii skondensowałby obecny pięciodniowy tydzień w cztery dni. W praktyce oznacza to utrzymanie 38-godzinnego tygodnia pracy z dodatkowym dniem wolnym rekompensującym dłuższe dni pracy. Pracownicy pracowaliby dłużej każdego z czterech dni.

Oprócz Belgii, oto inne kraje, które rozważają wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy:

Szkocja

Szkocja już wcześniej uruchomiła próbny czterodniowy tydzień pracy. Decyzja była kulminacją obietnicy wyborczej złożonej przez rządzącą Szkocką Partię Narodową. Pracownicy będą mieli skrócony czas pracy o 20 proc., ale nie poniosą żadnej utraty wynagrodzenia. Program będzie finansowany przez rząd. Niektóre szkockie firmy rozpoczęły już własne skrócone tygodnie pracy.

Hiszpania

Hiszpania ogłosiła, że ​​uruchomi próbny czterodniowy tydzień pracy. Hiszpański rząd zgodził się na 32-godzinny tydzień pracy w ciągu trzech lat bez obniżania wynagrodzeń pracowników. Program pilotażowy, podobny do tego, co robi Szkocja, ma na celu zmniejszenie ryzyka pracodawców poprzez zmuszenie rządu do wyrównania różnicy w wynagrodzeniu, gdy pracownicy przestawią się na grafik czterodniowy.

Japonia

Japonia podąża za Hiszpanią. Kraj rozważa wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Na czele szarży stoi rząd Japonii. To trochę zaskakujące, biorąc pod uwagę kulturę pracy w Japonii, która jest tak zbliżona bądź nawet gorsza niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki, czyli praca w niewiarygodnie długich godzinach z niewielkim lub żadnym urlopem. Mozolnie długie godziny, które poświęcają na pracę japońscy pracownicy, coraz częściej doprowadzają do ​​śmierci z przepracowania. Stało się to tak powszechne, że Japonia ma na to określenie – „karōshi”.

Microsoft Japan próbował wcześniej krótszego programu tygodniowego o nazwie „Work-Life Choice Challenge 2019 Summer”. Firma dała swoim 2300 pracownikom możliwość „wyboru różnych elastycznych stylów pracy, w zależności od warunków pracy i życia”. Celem kierownictwa było sprawdzenie, czy po skróceniu godzin nastąpi odpowiedni wzrost produktywności i morale. Wyniki eksperymentu były niezwykle pozytywne, wskazując, że pracownicy byli zarówno szczęśliwsi, jak i 40 proc. bardziej produktywni.

Islandia

Szkocja wskazała Islandię i jej dobre wyniki jako punkt odniesienia do wdrożenia u siebie czterodniowego tygodnia pracy. Niedawne badanie przeprowadzone wśród 2500 pracowników w Islandii, co stanowi ponad 1 proc. siły roboczej, zostało przeprowadzone w celu sprawdzenia, czy skrócone dni pracy prowadzą do większej produktywności i szczęśliwszej siły roboczej. Próby przeprowadzono w różnych rodzajach miejsc pracy.

W latach 2015-2019 Islandia przeprowadziła przypadki testowe obejmujące 35-36-godzinny tydzień pracy, bez proporcjonalnej obniżki płac. Aby zapewnić kontrolę jakości, wyniki zostały przeanalizowane przez Autonomię i Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Demokracji. W oparciu o znakomite wyniki islandzkie związki zawodowe wynegocjowały skrócenie czasu pracy. Badanie doprowadziło również do znaczącej zmiany w Islandii, prawie 90 proc. populacji pracującej ma teraz skrócone godziny pracy lub inne miejsca zakwaterowania, a także zmniejszony poziom stresu i wypalenia pracowników. Nastąpiła poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie rozpoczęły 2022 rok jako pierwszy kraj na świecie, który przyjął czteroipółdniowy tydzień pracy. „Wszystkie jednostki rządu federalnego w kraju będą działać cztery i pół dnia w tygodniu, przy czym weekend zaczyna się w południe w piątek i trwa do niedzieli”. Godziny pracy to 7:30 do 15:30. od poniedziałku do czwartku i od 7:30 do południa w piątek.

Stany Zjednoczone Ameryki

Nowa ustawa o czterodniowym tygodniu pracy wniesiona do Kongresu

Demokratyczny kongresman Mark Takano zaproponował przepisy, które skróciłyby standardowy tydzień pracy z 40 do 32 godzin. Takano wyjaśnił w komunikacie prasowym: „Krótszy tydzień pracy przyniósłby korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom”. Takano dodał: „Programy pilotażowe prowadzone przez rządy i przedsiębiorstwa na całym świecie przyniosły obiecujące wyniki, ponieważ wydajność wzrosła, a pracownicy zgłaszali lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, mniejszą potrzebę skorzystania ze zwolnienia chorobowego, wyższe morale i niższe wydatki na opiekę nad dziećmi, ponieważ mieli więcej czasu na rodzinę.”

Kongresmen dodał: „Wykazano również, że krótsze tygodnie pracy dodatkowo obniżają składki na opiekę zdrowotną dla pracodawców, obniżają koszty operacyjne dla firm i mają pozytywny wpływ na środowisko”.

Źródło: Forbes