sobota, 26 marzec 2022 12:26

Poprawa bezpieczeństwa dostaw energii do mieszkańców Opolszczyzny

Napisał
GPZ Olszowa GPZ Olszowa fot. Tauron

W ub. roku Tauron zrealizował inwestycje sieciowe na Opolszczyźnie na poziomie około 165 mln zł.

Główne kierunki inwestycyjne to przyłączenia nowych odbiorców oraz modernizacja sieci elektroenergetycznej poprawiająca bezpieczeństwo dostaw energii do mieszkańców województwa.

Kluczowe inwestycje infrastrukturalne zakończone lub realizowane w ub. roku obejmowały cały teren województwa. Najwięcej środków wydatkowano na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii elektrycznej oraz związaną z tym budowę nowych elementów sieci elektroenergetycznej. Drugim kierunkiem inwestowania były nakłady na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego, związane z poprawą jakości usług dystrybucyjnych lub wzrostem zapotrzebowania na moc.

- Sporo środków, które wydatkujemy w ramach realizowanego planu inwestycyjnego dotyczy dużych, wysokobudżetowych projektów, najczęściej na sieci wysokiego napięcia. Mowa tu o budowach lub modernizacjach stacji 110 kV, a więc Głównych Punktów Zasilania, a także budowie nowych powiazań sieciowych między nimi - mówi Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Polska Energia. - Część z nakładów poniesiona została również na przyłączenie ponad 3,5 tys. nowych indywidualnych klientów, bezpośrednio do naszej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, tj. w IV i V grupie przyłączeniowej - uzupełnia Topolski.

W 2021 r. zakończyła się w gminie Ujazd budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Olszowa wraz z linią zasilającą 110 kV. Uruchomiony pod koniec roku GPZ Olszowa umożliwia przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nowych podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych na terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej w Olszowej, a także poprawia pewność zasilania istniejących terenowych linii średniego napięcia. Łączny koszt inwestycji to ok. 21 mln zł.

Drugim istotnym przedsięwzięciem Tauron Dystrybucja w Oddziale w Opolu było zmodernizowanie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Koźle wraz z jej powiązaniem z siecią 110 kV i istniejącymi liniami średniego napięcia. Zadanie obejmowało w praktyce budowę nowego GPZ Koźle, powstałego w pobliżu dotychczasowej wyeksploatowanej już stacji przeznaczonej do likwidacji.

W związku z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii TAURON zbudował w woj. opolskim 25 punktów rozłącznikowych na sieci średniego napięcia. Urządzenia te wpływają na automatyzację pracy sieci w tym wspierają przyłączenia OZE do sieci spółki.  

- W sumie w 2021 r. przyłączyliśmy do sieci Tauron Dystrybucja ponad 127,3 tys. mikroinstalacji, z czego na terenie woj. opolskiego ponad 10 tysięcy o łącznej mocy blisko 86 MW. Mówiąc jednak o przyłączaniu do sieci nowych źródeł wytwórczych OZE trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Ogromna liczba pracujących i generujących produkcję energii mikroźródeł powoduje dwukierunkowe przepływy energii, co wpływa na zarządzanie i eksploatację sieci oraz generuje koszty związane z jej dostosowaniem do przyłączania kolejnych mikroinstalacji - mówi Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.

- Poza tym, jeśli chodzi o duże źródła wytwórcze OZE, to ich budowa jest często planowana w miejscach, w których infrastruktura energetyczna nie jest wystarczająco rozwinięta i wymaga znacząco większych nakładów. Dlatego, również na Opolszczyźnie zdarzają się odmowy przyłączania do sieci dużych OZE, które w każdym przypadku wynikają z analizy możliwości technicznych sieci i dokładnego sprawdzenia każdej wnioskowanej lokalizacji - tłumaczy prezes Zasina.

Firma w 2021 r., pomimo nadal trwających ograniczeń spowodowanych przez COVID-19, poniosła w sumie na całym swoim terenie działania nakłady inwestycyjne o wartości przekraczającej 2 mld zł.