poniedziałek, 28 marzec 2022 12:02

Początek produkcji tworzyw z wykorzystaniem przepracowanych olejów spożywczych

Napisał
Początek produkcji tworzyw z wykorzystaniem przepracowanych olejów spożywczych fot. unipetrol.cz

Czeski zakład Orlen Unipetrol w Litvinovie uzyskał certyfikację umożliwiającą produkcję petrochemiczną z wykorzystaniem uwodornionych olejów roślinnych (HVO).

Częściowe zastąpienie ropy naftowej alternatywnym surowcem umożliwia redukcję emisji i jest odpowiedzią na oczekiwania regulacyjne i rynkowe. Równolegle z rozpoczęciem przetwarzania HVO w Czechach, Grupa Orlen rozwija innowacyjną technologię uwodornienia przepracowanych olejów spożywczych w rafinerii w Płocku.

Uwodornione oleje roślinne (HVO) stanowią biosurowiec, który może zastępować ropę naftową, jako wsad do produkcji biokomponentów do paliw oraz monomerów i polimerów. Do wytwarzania HVO można wykorzystywać między innymi powszechnie dostępne zużyte oleje posmażalnicze pochodzące z branży gastronomicznej i hotelarskiej, traktowane dotychczas jako materiały odpadowe.

- Zrównoważone inwestycje w segmencie petrochemicznym są kluczowym elementem strategii Orlen2030, przybliżającym koncern do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Wspieramy rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym poprzez kolejne inwestycje w produkcję biomateriałów oraz wykorzystanie surowców z recyklingu. Do 2030 r. Grupa Orlen osiągnie moce w recyklingu - przede wszystkim plastików - na poziomie do 0,4 mln t - mówi Tomasz Wiatrak, prezes Orlen Unipetrol.

- Metoda ta może jednak posłużyć również do produkcji polietylenu, etylenu czy benzenu. Ze 100 t materiału wsadowego uzyskaliśmy 95 t certyfikowanego tworzywa. Obecnie jesteśmy w stanie przetwarzać ok. 5 tys. t HVO rocznie, ale wkrótce nasze zdolności produkcyjne mają się podwoić - mówi Martin Růžička, dyr. ds. rozwoju, technologii i efektywności w Grupie Orlen Unipetrol.

Wyprodukowany w Czechach bio-cyrkularny polipropylen będzie wykorzystywany do dalszych testów i badań realizowanych we współpracy z wybranymi odbiorcami, którzy również są zobowiązani do przejścia procesu certyfikacyjnego, tak by cały łańcuch wartości był zgodny z założeniami certyfikacji. Zakończenie tego procesu umożliwi rozpoczęcie produkcji na skalę komercyjną.

Zgodnie ze strategią Orlen2030 koncern realizuje szereg projektów w obszarze biopaliw, biomateriałów i recyklingu, wpisujących się w założenia gospodarki cyrkularnej. Technologie wykorzystujące uwodornione oleje roślinne zostaną również wdrożone w zakładzie firmy w Płocku. Do 2024 r. powstanie tam instalacja HVO, w której na skalę przemysłową wprowadzona zostanie technologia uwodornienia oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanek. Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET. Wydajność instalacji HVO może wynieść około 300 tys. t uwodornionego oleju rocznie. Szacowana wartość inwestycji to ok. 600 mln zł.

Inwestycje wykorzystujące przetworzone oleje realizowane są również w biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini. W listopadzie 2021 roku spółka podpisała umowę na budowę instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME, która z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. t estrów drugiej generacji oraz 7 tys. t gliceryny technicznej rocznie. Inwestycja zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale 2023 r., a jej wartość jest szacowana na ok. 127,5 mln zł.

W biorafinerii Orlen Południe powstały również instalacje ekologicznego glikolu propylenowego produkowanego z roślin oleistych oraz kwasu mlekowego powstającego z melasy cukrowej. W Orlen Unipetrol w Litvinovie trwają testy recyklingu chemicznego z wykorzystaniem pirolizy, czyli rozkładu termicznego surowców w wysokich temperaturach. Technologia ta pozwoli wykorzystywać surowce odpadowe, takie jak tworzywa sztuczne do produkcji węglowodorów dla instalacji petrochemicznych.