czwartek, 24 marzec 2022 12:10

Budowanie wspólnoty, nadawanie pracy sensu

Napisał
W Stanach Zjednoczonych rekordowa liczba 4,4 miliona pracowników zrezygnowała z pracy w obecnych organizacjach W Stanach Zjednoczonych rekordowa liczba 4,4 miliona pracowników zrezygnowała z pracy w obecnych organizacjach mat.pras

W 2022 roku firmy będą skupiać się na angażowaniu i utrzymywaniu pracowników poprzez budowanie poczucia wspólnoty i nadanie pracy sensu.

W ciągu ostatnich dwóch lat, w czasie trwania pandemii, pracownicy wielu firm zdecydowali się na odejście z dotychczasowych organizacji. Głównym źródłem ich decyzji był wpływ, jaki Covid-19 wywarł na psychikę, a także zmiana priorytetów i koncentracja na osobistej satysfakcji z pracy.

W Stanach Zjednoczonych rekordowa liczba 4,4 miliona pracowników zrezygnowała z pracy w obecnych organizacjach. Zjawisko to, nazwane „Wielką Rezygnacją”, skłoniło firmy do przyjrzenia się temu problemowi. 

Wielka Rezygnacja to trend, w którym pracownicy chętnie opuszczają swoje stanowiska pracy w poszukiwaniu bardziej angażujących, wciągających możliwości zawodowych. Według badania przeprowadzonego przez Adobe, odejścia te dotyczą przede wszystkim przez pracowników z pokolenia Z i millenialsów, którzy stanowią znaczną część aktywnej siły roboczej w korporacjach.

Przewiduje się, że do 2025 r. millenialsi będą stanowić 75 proc. globalnej siły roboczej, a do 2030 r. pokolenie Z będzie stanowić około 30 proc. — przy czym większe zaangażowanie w miejscu pracy będzie kluczowym czynnikiem ich lojalności. Badania przeprowadzone przez Gallupa wskazują na większe niezaangażowanie pracowników od czasu pandemii, osiągając 34 proc. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Jednym z pomysłów na zaangażowanie pracowników jest uruchomienie wolontariatu pracowniczego. Według raportu Deloitte, 89 proc. pracowników wierzy, że firmy, które sponsorują działania wolontariackie, oferują lepsze środowisko pracy. Promowanie kultury pracy sprzyjającej wolontariatowi może więc pomóc firmom w podnoszeniu morale pracowników, wzmocnieniu środowiska pracy i świadomości marki.

Jednak największym wyzwaniem dla firm jest zaangażowanie rozproszonych zespołów w dzisiejszym hybrydowym miejscu pracy. Duże korporacje przechodzą lub na stałe przeszły już w kierunku bardziej wirtualnego ekosystemu pracy, a praca z domu staje się codzienną praktyką. Kierując się tym nowym trendem, firmy mogą umożliwić pracownikom dostęp do działań wolontariackich z domu.

Chociaż pandemia sprawiła, że ​​organizowanie większej liczby wolontariuszy jest utrudnione, to właśnie wolontariat wirtualny w ostatnim czasie stał się preferowaną formą zaangażowania pracowników, co może w znaczny sposób wpłynąć na satysfakcję pracy i budowanie poczucia wspólnoty, a tym samym na zostanie talentów w obecnych miejscach pracy.