niedziela, 27 marzec 2022 08:30

Raportowanie pozafinansowe zwiększa znaczenie

Napisał

Polska Agencja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań oraz między innymi sprawozdań finansłowych.

Na uwadze jest także raportowanie pozafinansowe związane realizacją celów ESG. - Dyrektywa unijna dotycząca ESG się rozszerza i liczba obowiązków do spełnienia także będzie rosła, przez to raportowanie niefinansowe będzie coraz trudniejsze do przygotowania. – mówił podczas I Kongresu ESG Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. 

W 2021 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekt Dyrektywy dotyczący sprawozdawczości niefinansowej. Zmiany spowodują nałożenie więcej obowiązków raportowych, ale także rozszerzą listę podmiotów i obszarów objętych raportowaniem. Zmianą będzie też objęcie obowiązkiem już nie tylko spółek notowanych na giełdzie, ale wszystkich dużych firm, które spełniają kryteria finansowe i w zakresie zatrudnienia. Nowa dyrektywa, zacznie obowiązywać w 2024 r. Raportowanie pozafinansowe zaczyna więc odgrywać kluczową rolę w firmach. - Nadzorujemy firmy audytorskie, sprawdzamy, jak pracują biegli rewidenci. Trend raportowania pozafinansowego widać to także w regulacjach i w tym jak one się rozwijają, te raportowanie nabiera coraz większego znaczenia. – mówił prezes PANA. - Już w tym roku w ramach kontroli, które będziemy przeprowadzać w firmach audytorskich w szczególności w tak zwanych jednostkach zainteresowania publicznego będziemy mieli możliwość sprawdzenia prac jak audytor odniósł się do informacji dotyczącej raportowania pozafinansowego.

Czy firmy i inwestorzy mają świadomość regulacji dotyczących raportowania ESG i jego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa? – Tę sytuację można to porównać do innowacyjności, gdzie jeden wydatek na innowacyjność mógł być duży i przynieść mierzalne efekty, z kolei inny mógł tego efektu nie osiągnąć. Tak samo jest z czynnikiem ESG. Często firmy, które sporządzają raporty ESG nie do końca rozumieją o co chodzi w tych czynnikach. Z czasem jednak inwestorzy będą rozumieli, że to jak firma funkcjonuje w swoim otoczeniu biznesowym, ale także w zakresie całego ESG będzie dla nich znaczące. -  podsumował Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. 

Więcej informacji o ESG na stronie https://esgkongres.pl/ 

Pełen zapis paneli https://www.youtube.com/watch?v=DnlFcC8CRBA 

Facebook: https://www.facebook.com/kongresesg/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kongresesg/