czwartek, 07 kwiecień 2022 15:11

Czy pierwszej pomocy udzielilibyśmy każdej osobie, bez względu na jej wygląd?

Napisał
Czy pierwszej pomocy udzielilibyśmy każdej osobie, bez względu na jej wygląd? fot. VMLY&R

Bank BNP Paribas we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, stawiają pytanie, czy udzielilibyśmy pierwszej pomocy nieznajomemu?

Czy w obliczu zagrożenia jesteśmy w stanie przełamać nasze stereotypy, by ratować życie uchodźczyni, bezdomnego czy osoby genderqueer? Czy szkolenie pierwszej pomocy może być jednocześnie lekcją tolerancji? W ten sposób obie instytucje, wraz z agencją VMLY&R, startują z projektem „Pierwsza pomoc ludzkości”.  

Według badań CBOS, 67 proc. Polek i Polaków deklaruje, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, ale tylko 19 proc. jest całkowicie pewnych swoich umiejętności w tym zakresie.

- Na powodzenie akcji resuscytacyjnej ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim szybkie rozpoznanie i powiadomienie pogotowia ratunkowego. Po drugie, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. A większość z nas ostatni kontakt z wiedzą ratowniczą miało podczas kursu na prawo jazdy. Najważniejsza jest jednak gotowość do podjęcia działania, a niestety wciąż często pozostajemy biernymi świadkami wypadków. Kampanią „Pierwsza pomoc ludzkości” pragniemy przede wszystkim uwrażliwić na potrzebę niesienia pomocy każdej osobie tego potrzebującej, wykształcić w społeczeństwie właściwe postawy, ale i przypomnieć zasady postępowania w razie wypadków - zwraca uwagę Michał Mikołajczyk, prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Czy w przypadku zagrożenia nieślibyśmy pierwszą pomoc i czy udzielilibyśmy jej każdej osobie, bez względu na jej wygląd? Jak wynika z raportu Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, polskie społeczeństwo jest pod tym kątem mocno spolaryzowane.

Właśnie dlatego Bank BNP Paribas i warszawski oddział PCK zorganizowali eksperyment społeczny, w ramach którego odbyło się szkolenie pierwszej pomocy dla grupy 24. przypadkowych osób. Po części teoretycznej prowadzonej przez instruktorów PCK, uczestniczki i uczestnicy zostali zaproszeni do sali, w której czekały na nich zajęcia praktyczne na fantomach. Te z kolei odzwierciedlały wygląd trzech prawdziwych postaci: Grzegorza Sękowskiego, osoby w kryzysie bezdomności; Khedi Alievy, uchodźczyni z Czeczenii oraz Krzysztofa „Leona” Dziemaszkiewicza, genderqueer.

Nietypowy wygląd fantomów u jednych wywołał konsternację, u części strach, a u innych ciekawość. Ten dysonans poznawczy pozwolił każdemu zmierzyć się z własnymi przekonaniami, barierami czy stereotypami.

Po wykonaniu serii ćwiczeń na manekinach symulujących osoby nieprzytomne, uczestniczki i uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o pierwowzorach fantomów, na których wykonywali resuscytację i poznać ich przejmujące historie.

- Naszym eksperymentem społecznym chcieliśmy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie nieść pomoc każdej osobie, niezależnie od jej pochodzenia, wyznania, koloru skóry, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej czy niepełnosprawności. Uczestniczki i uczestnicy tego doświadczenia zderzyli się nie tylko z przejmującymi historiami naszych bohaterów, ale i własnymi, głęboko skrywanymi przekonaniami. Motywacja do niesienia pomocy jest obarczona emocjami. Warto jednak pamiętać, że pierwsza pomoc jest niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofy naturalne, ale również w codziennym życiu, a potrzeba jej udzielenia może pojawić się nagle i dotyczyć nas wszystkich. Nasza organizacja od 2017 roku wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju, a wśród nich Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia. Chcąc zapewnić jego realizację, wspieramy naukę udzielania pierwszej pomocy - mówi Dariusz Maciołek, dyrektor departamentu marketingu, komunikacji i zaangażowania społecznego w Banku BNP Paribas

Nagranie z tego eksperymentu stanie się materiałem pomocniczym Polskiego Czerwonego Krzyża, pokazywanym podczas szkoleń z pierwszej pomocy. W kolejnym etapie trafi również do szkół, z którymi współpracuje organizacja oraz może zostać wykorzystywane m.in. podczas eventów związanych z pierwszą pomocą czy letnich akcji organizowanych przez PCK.

Ideę komunikacyjną oraz działania digital przygotowała agencja VMLY&R. Za produkcję odpowiada agencja Warsaw Witches.