czwartek, 14 kwiecień 2022 14:38

Austriacki koncern budowlany odcina się od rosyjskiego oligarchy

Napisał
od. l. Władimir Putin i Oleg Deripaska od. l. Władimir Putin i Oleg Deripaska fot. wikimedia.com/ITAR-TASS / Alexei Panov

5 maja br., na wniosek austriackiej fundacji Haselsteiner Familien Privatstiftung (prywatnej Fundacji Rodziny Haselsteiner), w Wiedniu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie koncernu budowlanego Strabag SE.

Na wyraźne żądanie głównego akcjonariusza spółki, jedynym punktem porządku obrad będzie uchwała w sprawie odwołania z jej Rady Nadzorczej Hermanna Melnikova i Thomasa Bulla, powiązanych z mniejszościowym, rosyjskim akcjonariuszem spółki.

To kolejne działania podjęte przez głównego akcjonariusza i zarząd Strabaga na rzecz odcięcia od spółki rosyjskiego oligarchy, Olega Deripaski.

Działający od 180 lat austriacki koncern budowlany i realizujący ponad 15 tys. projektów rocznie na całym świecie, jednoznacznie potępia rosyjską agresję na Ukrainę - czytamy w komunikacie opublikowanym przez firmę. Dlatego spółka i jej główny akcjonariusz nie tylko zdecydowali o zakończeniu aktywności Grupy Strabag  na terenie Rosji, ale także podjęli skuteczne działania na odcięcia od firmy jej mniejszościowego akcjonariusza, Rasperia Trading Ltd („Rasperia”), kontrolowanej przez rosyjskiego oligarchę, Olega Deripaskę.

15 marca br. zarząd Strabaga został powiadomiony przez austriacką fundację Haselsteiner Familien Privatstiftung o rozwiązaniu przez nią umowy syndykatu, wiążącej ją z grupami UNIQA/Raiffeisen oraz z Rasperia, po tym jak zawiodły wszelkie podjęte starania zmierzające do przejęcia przez nią rosyjskich udziałów.

Umowa ta obowiązywała od 2007 r. i oprócz nominacji członków Rady Nadzorczej, obejmowała także koordynację wyników głosowań podczas Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Strabag SE podjął decyzję o zaniechaniu wypłaty dywidendy, aby uniemożliwić przepływ zysków do rosyjskiego akcjonariusza.

Jedynym punktem porządku obrad mającego odbyć się 5 maja br. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki jest uchwała w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Strabag SE dr. Hermanna Melnikova i Thomasa Bulla.

To odpowiedź firmy na unijne sankcje nałożone na tego rosyjskiego oligarchę 8 kwietnia 2022 r. „Zamrożenie aktywów” blokuje Rasperii wykonywanie wszelkich praw związanych z akcjami Strabag SE.

Wywodząca się z Austrii Grupa Strabag oraz Strabag w Polsce od początku wojny w Ukrainie bardzo aktywnie zaangażowały się w pomoc swoim ukraińskim pracownikom i ich rodzinom. Znacząco włączyły się także w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Tylko Strabag w Polsce przeznaczył już na działania pomocowe ponad 1,5 mln zł, udostępniając jednocześnie swoje budynki w Warszawie i Krakowie na potrzeby obsługi programu pomocowego oraz miejsca noclegowe dla ponad 900. potrzebujących.