piątek, 22 kwiecień 2022 12:52

Porozumienie zabezpieczy prawa pracowników Lotosu po jego przyłączeniu do Orlenu

Napisał
Porozumienie zabezpieczy prawa pracowników Lotosu po jego przyłączeniu do Orlenu fot. Grupa Lotos

Podczas kolejnej tury negocjacji PKN Orlen i zarządu Grupy Lotos ze stroną społeczną udało się poprzez parafowanie potwierdzić stan negocjacji.

Zawiera on zapisy porozumienia zabezpieczającego prawa pracowników Lotosu, którzy po połączeniu struktur obu przedsiębiorstw staną się pracownikami PKN Orlen.

W marcu br. rozpoczął się kolejny etap dialogu społecznego prowadzonego między przedstawicielami związków zawodowych a PKN Orlen oraz pracodawcą. Mimo, że rozmowy w pierwszej kolejności dotyczą pracowników Grupy Lotos, którzy w dniu połączenia staną się pracownikami PKN Orlen w trybie wynikającym z art. 231 Kodeksu Pracy, to wypracowano także rozwiązanie dla pracowników spółek całej grupy kapitałowej, która stanie się częścią multienergetycznego koncernu.

Podczas spotkania stronom udało się ustalić wstępną treść zapisów porozumienia. Znalazł się w nich przede wszystkim 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy. Przyszły pracodawca zobowiązał się również m.in. do zapewnienia finansowania pakietu medycznego na zasadach dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie. To samo dotyczy zapewnienia ubezpieczenia grupowego na życie oraz finansowania ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym.

Na zakończenie rozmów parafowano dokument potwierdzający stan uzgodnień, który podpisały wszystkie obecne na spotkaniu związki zawodowe oraz przedstawiciele Zarządu Grupy Lotos i PKN Orlen. W kolejnym kroku strony muszą uzyskać odpowiednie stanowiska prawne i opinie, a także zgody korporacyjne. Kiedy to nastąpi, ustalony zostanie termin kolejnego spotkania.