piątek, 17 październik 2014 10:35

W których zawodach i branżach kobiety zarabiają najmniej

Napisane przez
W których zawodach i branżach kobiety zarabiają najmniej fot. www.sxc.hu

Problem różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn rozpatrywany jest zazwyczaj na podstawie danych ogólnych. Wynika z nich, że płace kobiet są średnio niższe o jedną piątą – jedną szóstą od pensji mężczyzn. Dokładniejsze badanie wskazuje jednak, że przynajmniej częściowo wynika to z podejścia do kariery zawodowej u obu płci.

Napisała na portalu wynagrodzenia.pl Sylwia Radzięta, z firmy Sedlak & Sedlak. Kobiety statystycznie spędzają w pracy mniej czasu, rzadziej biorą nadgodziny, za to częściej decydują się na wolny dzień. Luka płacowa zmienia się w zależności od zawodu i związanego z nim charakteru pracy. Przykładowo, wśród pracowników biurowych, płace kobiet były jedynie o 2% niższe od zarobków mężczyzn. W 2012 r. średnia płaca w gospodarce narodowej wynosiła wg GUS (skąd pochodzą wszystkie przedstawione dane) 3 896 zł. Wynagrodzenia kobiet, w porównaniu z zarobkami mężczyzn, były niższe o 17%. Natomiast w roku 2010 różnica ta wyniosła 15%, a w 2008 roku 23%. Statystyczny mężczyzna zarabiał 4 249 zł, podczas gdy kobieta 3 540 zł. Co ciekawe, dysproporcja była mniej widoczna przy stawkach godzinowych. W przeliczeniu na godzinę, różnica była niższa o 5 p.p. i wyniosła 12%. Godzina pracy kobiety wyceniona była na 20,35 zł, a mężczyzny na 23,09 zł. W dużej mierze niższe wypłaty kobiet wynikają więc z mniejszej liczby przepracowanych przez nie godzin. W 2012 r. mężczyzna spędził w pracy średnio 170 godzin miesięcznie, a kobieta o 8 godzin mniej – 162 godziny.
Zbadano również średnią liczbę dni wykorzystanych urlopów – kobiety wykorzystały ich przeciętnie o 2 dni więcej, niż mężczyźni.