poniedziałek, 02 maj 2022 12:52

W przyszłości większy wpływ roli dyrektorów finansowych w firmach

Napisał
W przyszłości większy wpływ roli dyrektorów finansowych w firmach fot. free-images/Pixabay

Doświadczenia okresu pracy zdalnej i dążenie do utrzymania pozycji rynkowej skłoniły znaczną część firm do zwrócenia się w kierunku transformacji cyfrowej.

Postępująca digitalizacja, w większości przypadków przejawiająca się jako automatyzacja procesów, będzie miała wpływ na zmianę roli dyrektorów finansowych - wynika z raportu 2022 Central Europe CFO Survey, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. W przyszłości osoby te będą miały dużo większy wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji w ramach przedsiębiorstw niż dotychczas.

Badanie „2022 Central Europe CFO Survey” zostało przeprowadzone między październikiem a grudniem 2021 r. na grupie 588 dyrektorów finansowych (Chief Financial Officer, CFO) z 15. krajów Europy Środkowej. Niemal wszyscy respondenci potwierdzili, że ich firmy albo szykują, albo już rozpoczęły wdrażanie zmian związanych z digitalizacją. Procesy te wymagają jednak przeszkolenia kadry pracowniczej z zakresu użytkowania nowych technologii. 51 proc. ankietowanych przyznało, że w najbliższych sześciu miesiącach takie działania będą miały miejsce, a 27 proc. stwierdziło, że są planowane w przyszłości.

- W ciągu ostatnich dwóch lat zauważono, jak duże możliwości i korzyści przynosi automatyzacja i digitalizacja tych procesów, które jeszcze do niedawna wymagały fizycznego zaangażowania pracowników. Digitalizacja to dziś znacznie więcej niż tylko strategia technologiczna: to strategia biznesowa, która staje się coraz bardziej istotna dla długoterminowego sukcesu firmy. Niepodjęcie kolejnych kroków na tej drodze może spowodować, że firmy stracą przewagę konkurencyjną, a co za tym idzie udziały w rynku. Nic wiec dziwnego, że kwestia cyfrowej transformacji odgrywa coraz większe znaczenie z punktu widzenia strategii firm - wskazuje Daniel Martyniuk, partner, lider doradztwa technologicznego w Deloitte.

Według jednej trzeciej dyrektorów finansowych biorących udział w ankiecie transformacja cyfrowa najsilniej wpłynie na procedury księgowe. W największym stopniu mają je usprawnić takie narzędzia, jak zaawansowana analityka, automatyzacja procesów oraz upowszechnienie rozwiązań chmurowych w obszarze zarządzania zbiorami danych.

Dla 41 proc. ankietowanych oszczędność czasu, wynikająca z większej automatyzacji czasochłonnych procesów księgowych, uchodzi za największą zaletę tego zjawiska. 22 proc. respondentów wskazało na możliwość wykonywania w tym czasie dodatkowych działań mających wpływ na wartość firmy. Dla 18 proc. dyrektorów sama automatyzacja uchodzi za najważniejszy skutek digitalizacji, natomiast 17 proc. odpowiedzi dotyczyło możliwości gromadzenia bardziej wiarygodnych danych.

- Respondenci dotychczas odpowiadali przede wszystkim za proces rzetelnego gromadzenia informacji finansowych. Jednakże, wraz z rozwojem nowych technologii cyfrowych, w przedsiębiorstwach pojawia się oczekiwanie, że przejmą oni rolę łączników między przedstawicielami pionów technologicznych a działami zajmującymi się strategią. Z drugiej strony, pojawia się także presja zewnętrzna, aby sprostać coraz to nowym i coraz bardziej skomplikowanym wymaganiom raportowym, na przykład w obszarze podatkowym

- dodaje Paweł Hulewicz, lider zespołu technologicznego w Dziale Doradztwa Podatkowego w Deloitte.

Zdaniem ekspertów Deloitte, automatyzacja procesu gromadzenia danych księgowych wpłynie na nie tylko sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, ale również pozycję i rolę księgowych oraz dyrektorów finansowych.

- Dyrektorzy finansowi, którzy brali udział w naszym badaniu są wciąż jeszcze na wczesnym etapie wprowadzania transformacji cyfrowej. Konieczne zmiany w firmach wprowadziło jedynie 20 proc. badanych reszta jest w trakcie bądź dopiero planuje ich wprowadzenie. CFO aby właściwie sterować cyfrowym obrazem organizacji powinien przejść z nadzorcy procesów księgowo-finansowych do częstszej i bardziej intensywnej współpracy z liderami biznesu - podsumowuje Robert Nowak, partner w dziale Doradztwa Podatkowego, lider zespołu Business Tax, lider Programu CFO w Deloitte.