środa, 04 maj 2022 12:06

Średnio po 215 tys. zł od PARP na cyfryzację firmy

Napisał
Średnio po 215 tys. zł od PARP na cyfryzację firmy fot. free-images/Pixabay

Niemal 700 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bony na cyfryzację”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Każdy z nich może otrzymać średnio po 215 tys. zł. Najwięcej inicjatyw pochodziło z województwa mazowieckiego, a najmniej z opolskiego. Wszystkie projekty dotyczyły rozwiązań związanych z cyfryzacją - poinformowała PAPMediaRoom.

- Nie ma wątpliwości, że transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju zależy w ogromnej mierze od automatyzacji przemysłu, cyfryzacji przedsiębiorstw, inwestycji w zaawansowane technologie. Firmy powinny inwestować w innowacyjność. Potwierdza to fakt, jaką popularnością cieszył się nabór - powiedział Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Najwięcej inicjatyw - aż 121 - rekomendowanych do dofinansowania było z województwa mazowieckiego, kolejno - 103 z małopolskiego. Najmniej pochodziło z województwa opolskiego, z którego rekomendowano do dofinansowania 6 projektów.

- W dziedzinie cyfryzacji mamy jeszcze sporo do zrobienia. Polska podejmuje intensywne działania, aby zwiększyć wykorzystanie IT w przedsiębiorstwach, które odbiega od poziomu innych państw UE - skomentował z kolei Dariusz Budrowski, prezes PARP i dodał: - bony na cyfryzację to konkurs dla MŚP, którego celem było łagodzenie skutków COVID-19 oraz ograniczanie ryzyka gospodarczego i społecznego, wywoływanego przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki. Dofinansowanie w maksymalnej wysokości 255 tys. zł należy przeznaczyć na zakup oprogramowania, usług programistycznych, a także pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych towarzyszących wdrożeniu nowych rozwiązań cyfrowych.

Przedsiębiorcy najczęściej wnioskowali o wsparcie projektów dotyczących pracy zdalnej, szkoleń online, elektronicznego obiegu dokumentów, zdalnej obsługi klienta, systemu ERP.

Wśród ciekawych innowacji procesowych znalazła się m.in. organizacja wycieczek, dzięki stworzeniu platformy agregującej wirtualne wycieczki, z funkcjonalnością łatwej usługi za pomocą gogli VR. Innym interesującym projektem jest realizacja zamówień klientów przemysłowych na specjalistyczne maszyny produkcyjne zakładająca wdrożenie oprogramowania do zdalnego prowadzenia procesów nadzorowania maszyn i zdalnego prowadzenia początkowych czynności procesu serwisowania, wspomagającego prowadzenie działań serwisowych i naprawczych maszyn.

Konkurs zorganizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. Pierwotnie budżet konkursu zamykał się kwotą 110 mln zł, jednakże za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR został zwiększony o blisko 40 mln zł.