poniedziałek, 02 maj 2022 08:51

Jesteś odpowiedzialny i masz dużą wyobraźnię? Studiuj prawo

Napisał
Przemysław Litwiniuk Przemysław Litwiniuk fot. azir.edu.pl

Myślisz o studiowaniu prawa? A może zastanawiasz się, jakie możliwości rozwoju zawodowego mają absolwenci tego kierunku? Odpowiedzi udzielił AZiR dr. hab. Przemysław Litwiniuk, prawnik, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej.

– Dzisiaj absolwent prawa ma bardzo szerokie możliwości. W zasadzie w sektorze administracji, przedsiębiorczości może robić wszystko. Może też wykonywać prawnicze: radcy prawnego, adwokata, komornika, sędziego czy nauczyciela akademickiego. Może łączyć te zawody ze sobą, jak również może być prokuratorem – mówi dr. hab. Przemysław Litwiniuk w rozmowie z AZiR. 

Profesor odpowiada także na pytania:

  • jakie cechy powinien mieć kandydat na studia prawnicze?

  • czym może zajmować się prawnik specjalizujący się w prawie rolnym?

Dr hab. Przemysław Litwiniuk – prawnik, samorządowiec i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym wydziale odbył studia doktoranckie, a w 2010 r. obronił rozprawę z zakresu prawa konstytucyjnego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne uzyskał w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

W latach 2006-2014 przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, w latach 2014-2018 przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2022-2028. Adiunkt w Katedrze Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (pracuje w Zakładzie Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa), członek Rady Polityki Pieniężnej.

Został powołany do pełnienia funkcji eksperta w Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów w Brukseli. Autor i współautor 10 książek oraz ponad 40 artykułów naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego i rolnego oraz nauk ekonomicznych.

Całość wypowiedzi: https://azir.edu.pl/wyklad/jestes-odpowiedzialny-i-masz-duza-wyobraznie-studiuj-prawo/