czwartek, 12 maj 2022 12:43

Większość polskich firm angażuje się w pomoc Ukrainie

Napisał
Większość polskich firm angażuje się w pomoc Ukrainie fot. free-images/Pixabay

53 proc. polskich przedsiębiorstw w różny sposób pomaga Ukrainie i uchodźcom ukraińskim przybyłym do Polski - wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny i BGK.

Odsetek firm zaangażowanych w pomoc jest największy wśród dużych przedsiębiorstw 86 proc.), najmniejszy w mikrofirmach (40 proc.). Najbardziej w pomoc zaangażowane są firmy handlowe (57 proc.), usługowe (56 proc.) i produkcyjne (55 proc.). Badanie ankietowe polskich przedsiębiorstw zostało zrealizowane w ramach majowego odczytu Miesięcznego Indeksu Koniunktury na początku maja 2022 r. na próbie 500 przedsiębiorstw zróżnicowanych ze względu na wielkość i branżę.

- Z naszego badania wynika, że w pomoc zaangażowana jest co druga firma, a w zależności od wielkości przedsiębiorstwa odsetek ten wynosi od 40 do 86 proc. Wśród różnych form pomocy, najpopularniejsza jest pomoc rzeczowa. Pomoc finansową ze środków firmy przekazywało tylko co czwarte przedsiębiorstwo. Częściej taka pomoc płynęła od małych firm (36 proc.), natomiast własne środki przekazywało na rzecz Ukrainy tylko 19 proc. firm dużych. Co piąta firma pomagała finansowo poprzez zbiórki realizowane przez ich pracowników. Taka forma pomocy była jednak częściej organizowana wśród dużych przedsiębiorstw. „Zrzutki” wśród pracowników organizowała co trzecia duża firma, ale tylko po 15 proc. firm mikro i małych - mówi Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE.

Najbardziej popularną formą niesienia pomocy była pomoc rzeczowa. Firmy organizowały zbiórki rzeczowe wśród pracowników (38 proc. wskazań) lub kupowały potrzebne artykuły ze środków firmy (27 proc.). 56 proc. dużych firm organizowało zbiórki żywności, produktów medycznych, ubrań i przekazywało zebrane rzeczy do punktów organizujących pomoc uchodźcom. Podobne akcje odbyły się tylko w 22 proc. małych przedsiębiorstw. Małe firmy z kolei częściej niż duże finansowały pomoc rzeczową środkami firmy (36 proc. małych firm w porównaniu do 19 proc. dużych firm).

Niezależnie od pomocowych akcji realizowanych przez przedsiębiorstwa, w działania na rzecz uchodźców z Ukrainy angażują przede wszystkim polscy obywatele. Z badań CBOS przeprowadzonych na przełomie lutego i marca wynika, że 68 proc. Polaków deklaruje, że w jakiś sposób pomaga Ukraińcom. Ponad połowa badanych Polaków (57 proc.) bojkotuje rosyjskie produkty.

Firmy natomiast bojkotują współpracę biznesową z rosyjskim lub białoruskim rynkiem. Wśród naszych badanych przedsiębiorstw, które angażują się w pomoc Ukrainie, co dziesiąta wskazała, że wycofała się z takiej współpracy. Inicjatywy oddolne, płynące od samych obywateli Polski, czy też od polskich firm są bardzo ważnym elementem pomocy Ukrainie, ale już 7 mld zł (1,5 mld euro) wyniosła szacowana wartość pomocy militarnej Polski dla Ukrainy.

W marcu NBP zaoferował bankowi Centralnemu Ukrainy swap walutowy o wartości 963 mln euro. Po dodaniu pomocy humanitarnej łączna wartość polskiej pomocy dla Ukrainy już teraz przekroczyła 2,5 mld euro. Powyższa kwota nie uwzględnia jednak pomocy na rzecz uchodźców, a tę rząd polski szacuje na dodatkowe 2,1 mld euro (10 mld zł) do końca roku.