poniedziałek, 16 maj 2022 11:55

Dla młodszych kandydatów do pracy kwestie ekologiczne niezwykle ważne

Napisał
Dla młodszych kandydatów do pracy kwestie ekologiczne niezwykle ważne fot. free-images/Pixabay

Działania proekologiczne i programy zrównoważonego rozwoju to czynniki, które sprawiają, że firmie łatwiej pozyskać pracowników.

Istotne znaczenie ma także branża - firmy niedziałające w sektorze postrzeganym jako szczególnie zanieczyszczający środowisko mają większe szanse na zdobycie pracowników - informuje portal PRoto.pl.

Wpływ pracodawcy na środowisko naturalne ma duże znaczenie dla potencjalnych pracowników - wynika z badania przeprowadzonego w marcu i kwietniu na grupie blisko 1100 specjalistów i menedżerów przez Hays Poland. Okazuje się, że aż 61 proc. kandydatów zwraca uwagę na ten aspekt. Nie bierze go pod uwagę 24 proc. badanych.

Z badania wynika, że kandydaci, którzy deklarują, że zwracają uwagę na oddziaływanie firmy na środowisko, najczęściej sprawdzają ogólną etykę biznesu i modelu prowadzenia działalności (64 proc. wskazań). Często wymieniano także szkodliwość działalności branży dla środowiska oraz zobowiązania podejmowane w ramach zrównoważonego rozwoju (po 38 proc. wskazań). Okazuje się, że co trzeci badany bierze pod uwagę prowadzone przez firmę działania proekologiczne.

Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza w Hays Poland, podkreśla, że dla kandydatów świadomych zagrożeń dla klimatu odpowiedzialność środowiskowa firmy jest bardzo ważna. - Liczy się dla nich to, czy organizacja postępuje etycznie, dąży do zrównoważonego rozwoju i realnie ogranicza ewentualne negatywne skutki swoich działań. Przy czym ważne są nie tylko inicjatywy podejmowane przez poszczególne organizacje, ale również branża ich działalności. Jeśli pracodawca działa w sektorze utożsamianym przykładowo z wysoką emisją dwutlenku węgla, nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych czy produkcją plastiku, to dla części specjalistów jest to argument przeciwko udziałowi w rekrutacji - uważa Pietrasik.

Jak dodaje, dotyczy to przede wszystkim młodszych kandydatów, „dla których kwestie ekologiczne są niezwykle ważne”.

Cała informacja: https://www.proto.pl/aktualnosci/kandydaci-patrza-na-wplyw-pracodawcy-na-srodowisko