piątek, 20 maj 2022 12:42

E-system ułatwi znalezienie w Polsce pracy obywatelom Ukrainy

Napisał
E-system ułatwi znalezienie w Polsce pracy obywatelom Ukrainy fot. free-images/Pixabay

Stworzenie ogólnokrajowej bazy z ofertami pracy dla obywateli Ukrainy przewiduje przyjęta w trybie pilnym przez Sejm RP ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami, a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Tym samym zrealizowano część postulatów Pracodawców RP zgłoszonych wspólnie ze Społecznym Zespołem Antykryzysowym - czyli inicjatywą przedsiębiorców prywatnych działających pro bono.

- Budowa tego rodzaju centralnej platformy jest niezwykle ważna dla aktywizacji zawodowej i integracji społecznej naszych przyjaciół, którzy uciekli przed wojną. Cieszymy się, że rząd tak szybko zareagował na kierowane postulaty w tym zakresie. Wierzymy, że to dopiero początek, a to nowo powstające narzędzie będzie - zgodnie z naszymi propozycjami - rozbudowane również o inne funkcjonalności, np. w zakresie zakwaterowania, edukacji, możliwości dokształcenia czy wynajmu mieszkania. To niewątpliwie zapewniłoby kompleksowe wsparcie dla obywateli Ukrainy - mówi ekspertka Pracodawców RP - Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Ustawa przewiduje, że obywatel Ukrainy poszukujący pracy będzie mógł założyć na platformie profil użytkownika i udostępnić informacje dotyczące m.in. swoich kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Warunkiem koniecznym jest jednak posiadanie numeru PESEL. Specjalnie stworzone algorytmy pomogą „połączyć” poszukującego pracy z potencjalnym pracodawcą. 

- Taki system będzie stanowił istotne wsparcie dla obywateli Ukrainy w poszukiwaniu ofert pracy odpowiadających posiadanym przez nich kwalifikacjom zawodowym. Będą mogli to zrobić w prosty sposób w jednym miejscu z wykorzystaniem ogólnopolskiej bazy.  Co ważne, powstający rejestr będzie miał charakter dobrowolny. Tylko zainteresowane podmioty będą z niego korzystać tzn. osoby poszukujące pracy i pracodawcy, ale również podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy - dodaje ekspert Pracodawców RP Jakub Pietrzak.